Výsadby stromů s GLS Czech Republic s.r.o.

,,Jsme ohleduplní k životnímu
prostředí. Přidejte se k nám!”

Jako vůdčí firma v oboru balíkové logistiky si je GLS vědoma své zodpovědnosti za udržitelný rozvoj. Již od roku 2008 provádí GLS v rámci celé skupiny pravidelné hodnocení dopadů své činnosti na životního prostředí.

Shromažďovaná data týkající se emisí, spotřeby zdrojů a likvidace odpadů slouží ke stanovování nápravných opatření a měření jejich účinnosti. GLS mj. provádí i výpočet emisí oxidu uhličitého na jeden přepravený balík v souladu s normou ISO 14064-1 a Kjótským protokolem (protokol o snižování emisí skleníkových plynů).

GLS Climate Protect

O Climate Protect

V České republice poskytuje GLS od roku 2013 svým zákazníkům volitelnou službou ekologicky šetrné přepravy. Objednáním této doplňkové služby odesílatel dobrovolně přispívá na snižování emisí vzniklých přepravou jeho zásilek. Výtěžek ze služby je každý rok v celé výši investován do nevládních a neziskových projektů na výsadbu dlouhověkých stromů do volné krajiny v celé České republice.

Výtěžek je každý rok v celé výši investován do nevládních a neziskových projektů na výsadbu dlouhověkých stromů do volné krajiny v celé České republice.

Poděkování klientům

Celková částka určená na výsadby stromů je tvořena příplatkem klientů GLS za každý odeslaný balík. Mezi největší přispěvatele, bez kterých by výsadby nebylo možné realizovat, patří:

Výsadby s GLS

Výsadby jsou prováděny dobrovolníky z řad občanů a občanských sdružení v lokalitě výsady a jsou vždy důkladně plánovány s obecními úřady a majiteli pozemků. Výsadby jsou prováděny pod odborným dohledem, jsou řádně zdokumentovány a nezbytnou součástí je také následná péče o vysazené stromy.

,,Výsadbu můžete navrhnout i vy.”

Výsadbové lokality v ČR nejsou omezeny. Zákazníci GLS si mohou navrhnout vlastní lokalitu pro výsadbu včetně doprovodného programu.

Přehled realizovaných výsadeb

V letech 2013 až 2018 financovala GLS výsadbu 469 stromů. V roce 2019 navázala GLS spolupráci při výsadbách stromů s neziskovou organizací Sázíme stromy z.ú.

Sázení v Batelově

Sázení v Batelově

10/23/2019 20 stromů 5 keřů 14 osob
GLS - Miroslav / Jiřice dvojitá výsadba

GLS - Miroslav / Jiřice dvojitá výsadba

10/26/2019 40 stromů 20 osob
Králova Lhota 2.11. 2019 s GLS a ČSOB

Králova Lhota 2.11. 2019 s GLS a ČSOB

11/2/2019 40 stromů 30 osob
Jak děti i dospělí sázeli ve Vraném

Jak děti i dospělí sázeli ve Vraném

10/12/2019 111 stromů 42 osob
200 stromů do Lázeňského lesa v Karlových Varech

200 stromů do Lázeňského lesa v Karlových Varech

11/18/2019 200 stromů 46 osob
Trutnov Bojiště 1121

Trutnov Bojiště 1121

4/15/2020 21 stromů 4 osob
Koronavirové sázení s GLS

Koronavirové sázení s GLS

5/25/2020 60 stromů 3 osob
Do aleje K Dubům jedině duby! Celý Klášter sázel stromy díky GLS

Do aleje K Dubům jedině duby! Celý Klášter sázel stromy díky GLS

10/17/2020 40 stromů 12 osob
Hrušov I - lipová alej

Hrušov I - lipová alej

10/23/2020 25 stromů 2 osob
10 nově vysazených javorů zdobí ulici Husova v Mnichovicích

10 nově vysazených javorů zdobí ulici Husova v Mnichovicích

11/1/2020 10 stromů 9 osob
Obnova lipové aleje ve Zbenicích

Obnova lipové aleje ve Zbenicích

11/7/2020 15 stromů 6 osob
Konečně jsme sázeli také v Policích!

Konečně jsme sázeli také v Policích!

11/14/2020 18 stromů 118 keřů 20 osob
Lipová alej v Lichnově u Bruntálu

Lipová alej v Lichnově u Bruntálu

11/21/2020 20 stromů 20 osob
V Machové u dětského hřiště a sportovního areálu přibyly nové stromy a keře

V Machové u dětského hřiště a sportovního areálu přibyly nové stromy a keře

11/21/2020 14 stromů 108 keřů 26 osob
GLS Vraný Lukov

GLS Vraný Lukov

11/21/2020 28 stromů 3 osob
Krásná Brtnice

Krásná Brtnice

11/24/2020 31 stromů 9 osob
Mlha přede mnou, mlha za mnou

Mlha přede mnou, mlha za mnou

11/27/2020 35 stromů 6 osob
Alej habrů oživila v Běrunicích polní cestu k Cihelně

Alej habrů oživila v Běrunicích polní cestu k Cihelně

11/14/2020 42 stromů 34 osob
Králova Lhota vysadila dalších 60 stromů

Králova Lhota vysadila dalších 60 stromů

11/6/2020 60 stromů 6 osob
Nová alej u polní cesty v Nedachlebicích

Nová alej u polní cesty v Nedachlebicích

12/4/2020 81 stromů 60 keřů 28 osob
Duby u nové stezky v Dobřejovicích

Duby u nové stezky v Dobřejovicích

4/17/2021 34 stromů 10 keřů 10 osob
Školení sázení v Jedovnici

Školení sázení v Jedovnici

10/9/2021 33 stromů 19 keřů 15 osob
Nová zeleň v hájku u potoka Hlavnička

Nová zeleň v hájku u potoka Hlavnička

11/5/2021 27 stromů 32 keřů 16 osob
Stromořadí 70 listnáčů mezi obcemi Voleč a Vyšehněvice

Stromořadí 70 listnáčů mezi obcemi Voleč a Vyšehněvice

11/13/2021 70 stromů 40 osob
návrat dubů k Pískové Lhotě

návrat dubů k Pískové Lhotě

11/27/2021 105 stromů 40 osob
Nové stromořadí v Říčanech u Brna

Nové stromořadí v Říčanech u Brna

3/31/2022 40 stromů 12 osob
Lidé z Haňovice vysadili lipové stromořadí

Lidé z Haňovice vysadili lipové stromořadí

10/29/2022 42 stromů 40 osob
Doplnění alejí listnatých stromů ve Veselém Žďáře

Doplnění alejí listnatých stromů ve Veselém Žďáře

10/29/2023 35 stromů 18 osob
Nedělní cvrkot ve Veselém Žďáře

Nedělní cvrkot ve Veselém Žďáře

11/5/2023 26 stromů 15 osob