Přispějte

Sázíme ovocné stromy, listnaté stromy a keře. Nejčastěji se jedná o dvě velikosti stromů. Ovocné jsou vysoké 1,5 až 2,5 m a listnaté většinou 2,5 až 3,5 m. Tyto stromy totiž už nezadusí tráva, která je ve svém růstu rychlejší a manipulace s nimi je dobře zvladatelná i pro dobrovolníky. Takto velké stromy navíc nejsou příliš „zhýčkané“ z okrasných školek. V ceně je již zahrnuto vše potřebné včetně dopravy, materiálu, nářadí a organizace výsadby.

NA VÝSADBU

Ovocný strom 1,5 – 2,5 m vysoký

Menší strom k jednomu kůlu. Jedná se například o jabloně, slivoně, třešně, hrušně…

1 800

Listnatý strom 2,5 – 3,5 m vysoký

Větší strom ke třem kůlům. Jedná se například o duby, buky, lípy, javory, vrby…

2 500

Keř

Keře jsou takové malé stromy. Často sázíme například hlohy, šipkové růže, černý bez…

300

Na provoz

Jednorázová podpora organizace

Kupte nám třeba kladivo. Nebo přispějte na vzdělávání, konzultace odborníků či správu systému.

Měsíční podpora organizace

Kupte nám každý měsíc kladivo nebo dvě. Časem by to vyšlo i na zatloukač nebo školení řezu stromů. Délka podpory je čistě na Vás.