Ochrana osobních údajů

K tématu ochrany soukromí při zpracování osobních údajů: Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Právo na informace

Na požádání vám Martina Pavelková anebo kdokoli jiný ze Sázíme stromy, z.ú. podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@sazimestromy.cz, kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

KODEX OCHRANY ÚDAJŮ

K tématu získávání a zpracovávání osobních údajů: Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci vyplnění formuláře na našich webových stránkách, vyplnění prezenční listiny na sázení nebo na realizaci smlouvy.

BEZPEČNOST

Sázíme stromy, z.ú. přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

POUŽITÍ A POSTOUPENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Sázíme stromy, z.ú. používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, klientskou administrativu a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

MOŽNOST ODHLÁŠENÍ

Vaše údaje používáme výhradně pro komunikaci s vámi a za účelem, o který jste poskytnutím vašich údajů projevili zájem. Pokud by váš zájem o komunikaci s námi již nepokračoval, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

Cookies

Sázíme stromy, z.ú. používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Více o použitých cookies >

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení: Sázíme stromy, z.ú. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte ve formulářích, jsou nezbytné pro komunikaci s Vámi a realizaci sázecích akcí, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o platbách jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře souhlasí registrující se se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Sázíme stromy, z.ú. se sídlem Libochovická 1072/11, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, vedený u Městského soudu v Praze pod spis. zn. U 8, IČ: 02626870 jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.