Naše sázení

K dnešnímu dni jsme vysadili a zapojili

29 103

stromů

24 597

keřů

24 112

dobrovolníků

CO DOKÁŽÍ STROMY A KEŘE

Teplota Chladící účinek mladého zdravého stromu odpovídá 10 klimatizačním jednotkám.Stromy dokáží ochladit město až o 5,5 °C, pokud zelená plocha zabírá alespoň 40 % zástavby. Hluk Pás zeleně široký pouhé 3 m může snížit hlučnost až o 25 % a rychlost větru o 30 – 50 %. Vlhkost Dospělý strom může ročně zadržet více než 15 000 litrů vody a zvlhčit vzduch v objemu až 400 litrů denně. Fauna Strom je domovem řady živočišných druhů – například na jednom dubu najdeme 500 až 1 000 druhů hmyzu. Stromy také snižují množství patogenních bakterií v prostoru o 10 – 20 %. O 2 Ovzduší Vzrostlý strom vyrobí denně kyslík pro 50 lidí a pohltí 22 kg CO2 ročně, což je zhruba stejné množství, jaké vyprodukuje auto cestou z Prahy do Brna.

ČASTÉ OTÁZKY

JAKÉ STROMY SÁZÍME A PROČ?

Zaměřujeme se na výsadbu původních dřevin jako je lípa, javor, dub, olše, jilm, bříza… Sázíme také ovocné stromy. Nevysazujeme vyšlechtěné kultivary ani malé lesní sazeničky. Obnovu lesa přenecháváme ze zákona zodpovědným institucím a majitelům lesů. Sázíme stromy 1,5 až 3,5 m vysoké. Tato velikost zajistí, že stromy nezadusí tráva, která je ve svém růstu rychlejší. Zároveň je to i pro dobrovolníky dobře zvládnutelná velikost co se manipulace týče. Tyto stromy rovněž nejsou příliš „zhýčkané“ z okrasných školek.

KDY SE STROMY A KEŘE SÁZÍ?

Ideální dobou pro vysazování stromů a keřů je období vegetačního klidu. Stromy či keře tak mohou veškerou svou sílu soustředit na uchycení se na novém místě. Nejlepší je sázet na jaře (březen, duben) a na podzim (říjen, listopad).

KDO SE O STROMY A KEŘE NÁSLEDNĚ STARÁ?

Ihned po výsadbě přebírá stromy a keře do péče obec, která zajistí zálivku a péči o stromy či keře nejméně po dobu následujících 5 let. Děje se tak na základě uzavřeného Závazku k následné péči. Nejpozději za dva roky místo výsadby navštívíme a každý strom a keř zkontrolujeme. Výsledky této kontroly sdílíme s obcí, aby proběhla případná náprava. Nejpozději za dva roky místo výsadby navštívíme a každý strom a keř zkontrolujeme. Výsledky této kontroly sdílíme s obcí, aby proběhla případná náprava.

JAK PROBÍHÁ SAMOTNÁ VÝSADBA?

V domluvený den připravíme nářadí, stromy, keře a veškerý potřebný materiál. Společně si ukážeme, jak se sází strom či keř, a pak se již dobrovolníci pustí do práce. Organizátor ze Sázíme stromy je k dispozici, pomáhá a dohlíží na správně provedenou výsadbu. Dobrou zkušenost máme se sázením půldenním, na 3 až 4 hodiny. Organizujeme však i sázení na celý den. V případě zájmu zajistíme s obcí místo pro táborák, opékání buřtů je příjemné zpestření zejména v podzimních měsících.

MŮŽEME S VÁMI OFFSETOVAT CO2?

Ano, můžete. Sázíme stromy do zemědělské krajiny, tím vytváříme nové plochy zeleně, které lze do offsetu počítat. Od roku 2021 spolupracujeme s neziskovou organizací CI2, o. p. s na programu OFFSETUJEME CO 2, (www.offsetujemeco2.cz), který zaštiťuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Darovanou částku je také mimo jiné možné odečíst z daňového základu podle platné právní úpravy v ČR.

MŮŽEME MÍT NÍŽŠÍ CENU STROMŮ?

Sázíme do zemědělské krajiny a stromy musejí mít nějakou minimální velikost, jinak nepřežijí a práce by byla zbytečná. K ceně samotného stromu je započítána cena kůlů, ochrany proti okusu, vázací pásky, stejně jako všechny dopravy, ať už koordinátora, tak i všeho materiálu. Zároveň se do ceny promítají práce spojené s hledáním lokality, konzultace krajinářky, aby stromy byly zvoleny správně, práce koordinátora na objednání materiálu a stromů, samotná výsadba, koordinace dobrovolníků, domluva s obcí, vytyčení výsadby, výchovný řez po výsadbě a pak i následná kontrola, jak se stromům daří po roce a půl od výsadby. V ceně stromů je toto vše zahrnuto a pokud chceme stromy sázet udržitelně a mít co největší jistotu, že přežijí v dalších letech, tak nejsme schopni cenu ponížit.