Mikulovice, místní část Blato

4/25/202315stromů10keřů8osob

Mikulovice, místní část Blato

Lokalita se nachází na okraji místní části Blato, která je místními obyvateli často využívána k procházkám.
Jedná se o pás půdy, po jehož stranách jsou louky a pole. Široko daleko není větší shluk stromů a oblast si doslova žádá o zeleň.

Pan starosta zde vytváří příjemnou pěšinu - cestu, kterou jsme olemovali stromořadím. Stromy jsme zasadili tak, aby co nejvíce kopírovaly ráz krajiny (přechod obce na pole/louky) - tedy blíž vesnice ovocné stromy a směrem do krajiny pak listnaté. Jedním z důvodu, proč jsme zvolili více druhů stromů je také fakt, že cca uprostřed pěšiny je ochranné pásmo pod vedením vysokého napětí. Tam jsme zasadili keře. Odrůdy jsme vybrali takové, které reflektují kvalitu půdy a vzpomínky starších občanů, kteří si pamatují, že na těch místech rostly lípy (jak nám starosta obce sdílel informace z posledního jednání zastupitelstva, které se mj. točilo okolo právě této výsadby).

Zvolili jsme tedy tuto zeleň:
- blíže k vesnici ovocné stromy - hrušně, kterým se dle návrhu krajinářky v této půdě bude dařit a ze kterých si místní budou moct trhat plody,
- v ochranném pásmu jsme vysázeli keře - meruzalky alpínské, které na jaře přilákají včely a jejíchž plody budou dobrým lákadlem pro ptactvo,
- do části, která více zasahuje do volné krajiny, přišly lípy.

Obec zvelebila cestu, zajistila vyhloubení jam i zálivku a zavázala se k následné péči.
Sázet přišli občané obce, včetně pana starosty. Pan starosta na začátek výsadby přizval také žáky dvou tříd zdejší ZŠ, kterým kolega Pavel Jůn udělal krátkou přednášku o tom, proč je potřeba (ovocný) strom ořezat a za jak dlouho bude plodit, děti si také poslechly ukázkovou výsadbu ovocného stromu pod vedením koordinátorů Evy Dorňákové a Pavla Jůna. Děti projevily nadšený zájem a asistovali dospělým při sázení sedmi hrušní.

Poté, co se děti zase vrátily na výuku, se vysázelo všech 8 lip, na které si obec připlatila, tudíž se jednalo o balovky větší, než které Sázíme stromy obvykle sází. Sázení těchto stromů bylo náročnější, ale sešli se milí občané plní humoru, se kterými to šlo jedna radost. Na závěr jsme zasadili zbylých 10 keřů, což po lipách šlo opravdu jako po másle.

Obec jsme upozornili na menší ujímavost větších stromků, ta ale plně přebrala zodpovědnost, jsou si toho vědomi, nicméně si jsou zároveň jisti tím, že se o stromy budou starat. Občané okolo nich chodí na procházky a děti, které přidaly ruku k dílu bude jistě zajímat, jak stromy rostou. Stromořadí tak bude mít každodenní dohled.

Sázení bylo původně naplánováno na pátek 14.4., ten den ale neskutečně pršelo, akce se přesunula na úterý 18.4. 2023 od 10:00 hod, kdy jemně mrholilo a trochu se začaly zvedat teploty. Byl to tedy jeden z posledních dní z jarní sezóny, kdy se ještě bylo vhodné sázet.

Eva Dorňáková

Vysázeno ve spolupráci:

RECUTECH s.r.o.

RECUTECH s.r.o.

Mikulovice, Blato

Mikulovice, Blato

Zobrazit galerii>
Zpět na seznam>