Hewlett Packard Enterprise založili obecní sad v Nečtinech

4. 4. 202330stromů17osob

U vodojemu na obcí Nečtiny vzniknul nový obecní sad. Jedná se o sad tzv. extenzivní, ve kterém porostou krásné dlouhověké stromy. Ovocné odrůdy jsou naroubovány na semenných podnožích, zapěstovány budou jako vysokokmeny. V první etapě sázení, která proběhla v úterý 4. dubna se vysázelo celkem 30 stromů. 15 hrušní a 15 jabloní. Vybrány byly takové odrůdy, které se do regionu severního Plzeňska dobře hodí - z jabloní např. řehtáč soudkovitý, ribstonské, čistecké, hammensteinovo a z hrušní chlapova, hardyho, charneuská a jiné. Jsou zde zastoupeny rané i pozdní odrůdy, to aby místní na svých procházkách mohli ochutnávat ovoce od léta až do podzimu. Kromě ovoce, budou květy poskytovat potravu pro včely, koruny místo pro ptactvo hmyz, kořeny zpevní půdu a pomůžou zadržovat vodu v krajině, což je v současnosti s proměnou srážek důležitá věc a hlavně se sad stane krásným krajinotvorným prvkem. V další etapě se dovysadí stromy na celý zbytek plochy.
Stromy zafinancovala a přijela vysadit firma Hewlett Packard Enterprise, kterým tímto moc děkujeme! Tito lidé si vytyčili, že za každé jedno prodané úložiště vysadí jeden strom do sadu! A že už těch sadů mají pár za sebou, bylo hned poznat. Třicet stromů bylo vysazeno za chvilku a navíc mají mladé stromky asi nejhezčí úvazy, jaké jsem za dobu svého působení u Sázíme stromy viděla. Celému týmu přejeme velké obchodní úspěchy, když je navíc dokáží proměnit v krásné sady! :-)

Michaela Vondráková

Vysázeno ve spolupráci:

Nečtiny

Nečtiny

Eventuality s.r.o.

Eventuality s.r.o.

Zpět na seznam>