V Sadské dostaly starší lípy 35 nových kamarádek

4/3/202335stromů20osob

V Sadské dostaly starší lípy 35 nových kamarádek

V pondělí 3. dubna k Sadské dorazil tým dobrovolníků z firmy Oracle. Někteří nadšenci do výsadeb zeleně dorazili dokonce až z dalekého Brna. Všechny přivítalo sice chladné, ale slunečné počasí. A zatímco všichni popíjeli teplý čaj, který všem ochotně dovezl pan starosta s místostarostou, pustili jsme se do vysvětlování, jak se lípy ke třem kůlům sází. Instruktáž byla podrobná, dvojjazyčná a tak se poněkud protáhla. Někteří dobrovolníci pak začali pochybovat, zda výsadbu 35 lip vůbec stihneme...
Ale pochyby to byly zbytečné. Když se všichni rozdělili do 6 týmů, začali sázet a jedna skupina stříhala pletivo a řezala příčky, vše se krásně rozběhlo. V poledne, při svačině, jsme měli již větší polovinu hotovou. A tak, když se k nám po jedné znovu připojilo vedení města, starosta s místostarostou nevěřili svým očím, kolik je toho již hotovo.
Při hovorech s dobrovolníky se dokonce pokoutně snažili přesvědčit některé jedince, že místo práce v IT by mohli nastoupit do místních technických služeb. Zda se to povedlo a v Sadské se nově bude při péči o zeleň a úklidu obce ozývat angličtina, ale nevíme.

Před druhou hodinou se dosazovaly poslední stromy, rozdělal se oheň a kdo chtěl, zahřál se při opékání buřtů.

Nadšení a atmosféra mezi dobrovolníky z Oracle byla neskutečná, všichni si slibovali, že se na podzim rádi při podobné akci uvidí znovu. A brňáci si pochvalovali, že výsadbou spousty lip smazali uhlíkovou stopu svojí cesty sem, do Polabí.

Až pojedete ze Sadské na Milčice, nově vás tu bude doprovázet krásná lipová alej. Ta by nevznikla bez finanční podpory Pure storage a osobního nasazení dobrovolníků z Oracle.

Tomáš Vodička
Zobrazit galerii>
Zpět na seznam>