"MÁ TO SMYSL" - Výsadba stromů Svobodné Heřmanice

26. 11. 202250stromů14osob

"MÁ TO SMYSL" - Výsadba stromů Svobodné Heřmanice

V sobotu 26. listopadu 2022 se během počátku adventního času sešli v ranních hodinách členové a sympatizanti Českého svazu včelařů, základní organizace Horní Benešov, aby zasadili 50 ovocných stromů. Stromy zkrátka nepočkají, přírodě neporučíme, proto je potřeba využít každý příhodný čas.

Po vstupní instruktáži, jak správně strom zasadit, se všichni přítomní vrhli s vervou, chutí a elánem do práce. Dobrovolníci byli zasvěceni do problematiky výsadby stromu - od velikosti výsadbové jámy, přes správné zasazení stromu, až po vytvoření opory a ochrany proti okusu. Vzhledem k tomu, že se v krajině pohybuje velké množství zvěře, jsou stromy sázeny ke dvěma kůlům pro větší ochranu a bezpečí. Stromy potřebují ochranu nejen před zvěří, figuruje zde i lidský faktor - vandalismus, nebo zemědělská technika.

Nutno dodat, že elán i nasazení všech zúčastněných byli intenzivní, stromy se podařilo zasadit ve velmi krátkém čase a staly se tak součástí naší Matičky Země.
Po závěrečném občerstvení se všichni za zvuku místních kostelních zvonů rozešli do svých domovů.
Místo, kde byla alej vysázena, je velmi malebné. Stromy zde vytvářejí kousek oázy a tolik potřebný stín, plnící svůj účel nejen pro lidi, ale také pro zvěř.
V období jara, kdy se příroda probouzí a stromy vykvetou, poskytnou potěšení nejen lidskému oku, ale poslouží i včelám, jako zdroj nektaru a pylu. Výsadbou stromů jsme také poskytli podmínky pro zrození nové generace ptáků.

Našim přičiněním byla vytvořena malá stopa v krajině, která zadrží vodu, zabrání větrné erozi a s ní spojenému odnášení ornice z naších polí.
Je potřeba si uvědomit, že z kapek je moře a malými krůčky můžeme krajině pomoci. Proto bude potřeba v těchto aktivitách nadále pokračovat.
Stopa se stává nedílnou součástí nás všech a "MÁ TO SMYSL."

Všem sázejícím děkuji za práci a těším se na shledání u další akce.

Velké díky patří mecenáši akce - Pure Storage Czech Republic s.r.o. za finanční podporu této akce.

Josef Monsport
Zobrazit galerii>
Zpět na seznam>