V Jenči se zazelená kolem skladové haly Prologisu

12. 11. 202230stromů11osob

V sobotu 12. listopadu se v Jenči u obecního úřadu sešla skupinka odhodlaných pracovníků v čele s panem místostarostou Jiřím Davidenkem a panem starostou Michalem Starkem. Podél Karlovarské a Průmyslové třídy bylo v plánu vysadit 30 lip malolistých pro odstínění areálu skladové haly.
Již při prvním kopnutí do země zazvonil rýč o kameny a my jsme povolali na pomoc krumpáč. Podloží nám bylo výzvou. A ač nás nebylo mnoho, nasazení všech zúčastněných bylo veliké a tak jsme do oběda zvládli zasadit 16 krásných lip. Kromě náročného hloubení jsem se nadto museli také vypořádat u třech lip s výsadbou v hodně šikmém svahu a udělat jámy bylo proto pro nás hodně náročné.
Po práci jsme si opekli buřty, povídali u ohně, ostříhali lípy, aby se jim lépe na začátku zakořeňování dařilo a naplánovali si na další sobotu "repete" s dalšími 14 lípami :).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V sobotu 19.11. v 9 hodin jsme se sešli u Prologis Parku v Jenči, kde jsme dosazovali 14 lip, které zbývaly k dokončení zdejší výsadby. Již ráno nás překvapil první letošní sníh a teploty kolem nuly a tak jsme měly obavu ze zmrzlé země a sázení v tomto počasí. Naštěstí jámy byly předkopané a zem až na pár kamenů sypká. Připravily jsme nářadí a brzy nato dorazil zdatný pán z Jenče se stromy a materiálem a chopil se zatloukání kůlů. Objevilo se i pár dobrovolníků s dětmi a i když počet sázejících by se dal spočítat na zmrzlých prstech, rozdělili jsme se do skupin a práce šla rychle od ruky. Někteří usazovali a zasypávali stromy, další uvolňovali kořenové baly, prováděli povýsadbový řez nebo zatloukali příčky a dělali úvazy.

Během výsadby bylo těžké čelit krátké přestávce, kdy byl přivezen horký čaj, výborné buchty a další pohoštění. Brzy jsme se však dali znovu do práce a za chvíli bylo hotovo.

Vysazené lípy přispějí ke zlepšení klimatu ve zdejší lokalitě vedle hal a polí, kde je jen málo zeleně a až někteří z nás pojedou kolem, určitě se nezapomeneme podívat, jak se stromkům daří a zkrášlují místní okolí.

Děkujeme obci za skvělou přípravu, všem sázejícím za dobrou náladu a rychlou výsadbu, díky patří také firmě Leo Express za umožnění výsadby díky sponzorskému daru, který byl tvořen příspěvky jejích zákazníků na kompenzaci uhlíkové stopy při cestování vlakem, firmě CI2 za zprostředkování kontaktu a skvělou spolupráci a na závěr počasí za to, že jsme nezmrzli.
Tak ať to se lipám daří a zase někdy na viděnou! :)

Jana Donátová

Vysázeno ve spolupráci:

Jeneč

Jeneč

CI2, o. p. s.

CI2, o. p. s.

Leo Express s.r.o.

Leo Express s.r.o.

Zpět na seznam>