Popovičky mají dalších 46 stromů

12. 11. 202246stromů20osob

Dne 12.11.2022, v sobotu, jsme měli skutečně velké štěstí. Bylo to proto, že v celé Praze a okolí - právě komě Popoviček - byla celý den hustá mlha. Jen v Popovičkách byl nádherný slunečný den. To na nás asi Pán Bůh myslel, protože chtěl, aby na tuto výsadbu přišlo sázet co nejvíce místních lidí. Skutečně se to povedlo, protože jich přišlo 20. Na tom měli hlavní zásluhu místní organizátor a zastupitel obce, pan Alexander Tuháček, který také skvěle zajistil společně s místními hasiči rozvoz stromů, kůlů, zálivku ke stromům a rozvoz občerstvení na všechna stanoviště.
Stromy jsme totiž vysazovali oproti původnímu plánu, kterým byla silnice z Nebřenic do Popoviček, také na stanoviště ke koním U dubů a na Herink/U Herinku. Místa to byla tedy 3. Stromy jsme mohli vysázet díky finančnímu daru od společnosti BAT Czech Republic s.r.o.
Ráno za Sázíme stromy, z.ú. provedla instruktáž Vladimíra Pourová a Jana Steiner-Jedličková, pak jsme rozdělili pracovní síly na 3 výše uvedená místa a výsadba se rozjela v plném proudu. Jak jsme pracovali můžete vidět v galerii fotografií.
Vysadili jsme zde jabloně, hrušně a třešně. Z jabloní to byly James Grieve Lired, Jakob Fischer, Zvonkové. Z hrušní Charneuská, Magdalenka a Hardyho a z třešní klasická ptáčnice Prunus Avium a odrůda Lapins.
S pracemi jsme skončili krátce před setměním. U obecního úřadu jsme pak celý den zakončili opékáním buřtů.
Tento den se skutečně vydařil!!! - po všech stránkách.

Vladimíra Pourová

Vysázeno ve spolupráci:

BAT Czech Republic s.r.o.

BAT Czech Republic s.r.o.

Popovičky

Popovičky

Zpět na seznam>