Obec Luká má nové ovocné stromy ve čtyřech jejích částech

30. 10. 202270stromů10osob

Namísto původního záměru obnovit alej podél modré turistické značky vedoucí z Ješova k hájovně Nové pole jsme sázeli hned na čtyřech místech. A ono je to asi dobře. Funkční zeleň náletů byla prozatím zachována a ovocné stromy byly vysazeny tam, kde budou mít větší přínos. Obnova aleje si počká na svůj čas a bude provedena s větším rozmyslem při částečném zachování volně rostlých náletů.
V Ješově jsme se potkali v pátek 28. 10. 2022 v devět hodin ráno. Vysázeli jsme 22 stromů, třešní a slivoní. Po poledni jsme se přesunuli do Luké, kde nás čekala výsadba jedenácti hrušní v intravilánu obce, podél místní komunikace k rybníku Pančák. Prochází tudy žlutá turistická stezka, která oproti silnici významně zkracuje cestu do sousedního Vilémova. Pro kolemjdoucí i místní jsme zde vysadili hrušně odrůd lucasova, williamsova a specialitu, starou odrůdu zvanou krvavka. Stromy byly vypěstovány v Ovocné školce Litenčice.
Ke druhé polovině výsadeb jsme se sešli v neděli 30. 10. 2022, také v devět hodin ráno, i když se v noci změnil čas na zimní. Pospali jsme si tedy o hodinu déle a začali s výsadbou třešňového stromořadí nad Veselíčkem. Opět podél modré turistické značky vedoucí do Ješova jsme vysadili 20 třešní odrůd karešova a regina. Podařilo se sehnat delší akátové kůly, které jednak vydrží a také dosáhnou vysokokmenným třešním až pod korunku, což je ideální stav.
Poslední část stromů jsme vysadili vedle parkoviště v sousedním Javoříčku. Lidé místo navštěvují pro krásu okolní přírody, návštěvu Javoříčských jeskyní, ale také připomínku tragické události srovnání obce se zemí přepadovým komandem SS, ke kterému došlo 5. května 1945. Malý třešňový sad a tři švěstky na rozlehlém veřejném prostranství poblíž parkoviště snad přinesou radost místním i turistům.
Sponzorem výsadeb jsou společnosti HENKEL ČR, spol. s.r.o. a ROSSMANN, spol. s.r.o., za což jim velmi děkujeme. Velký dík patří také členům místního spolku Bouzovská vrchovina za četné konzultace lokalit a členům SDH Ješov za vydatnou pomoc při zalévání všech zasazených stromů.

Jakub Sobotka
Zpět na seznam>