Praha - Nedvězí K Mejtům

25. 10. 202229stromů29keřů23osob

Dne 25.10.22 se sešly koordinátorky Sázíme stromy, z.ú. s paní starostkou Karolínou Trnkovou a partnery HP Inc Czech Republic s.r.o. v Praze - Nedvězí, na parcele č.281/59 a 281/78. Tyto parcely jsou součástí dlouhé cesty, jenž vede z Prahy - Nedvězí (přes rozsáhlý lán) až do ul. Pod Bahnivkou, která již katastrálně sousedí s městem Říčany ve Středočeském kraji.

V tento den jsme přišli proto, abychom uskutečnili II. etapu výsadby zeleně (stromů a keřů) podél této cesty.

Vysadili jsme zde 26 stromů (14 stromů ke 3 kůlům – duby, habry, lípy a 12 stromů k 1 kůlu – břízy bělokoré, javor mléč a jeřáby ptačí) a 29 keřů. Z keřů zde byly vysázeny brsleny evropské, svídy krvavé, dřišťály obecné, bezy černé a růže šípková.

Tři stromy (lípa srdčitá, habr obecný a javor mléč), na které poskytl finance HP Inc Czech Republic s.r.o., budou zasazeny na cestě Z Prahy - Nedvězí do Prahy - Královic. Je to proto, že tu v blízké budoucnosti bude postaven městský dopravní obchvat kolem Prahy, a městská část Prahy – Nedvězí je chce ušetřit pokácení. Ostatních zasazených stromů se kácení týkat nebude.

Chceme ještě jednou poděkovat všem partnerům - společnosti HP Inc Czech Republic s.r.o. za poskytnuté finance na zeleň a městské části Praha – Nedvězí za spoluorganizaci akce.

Musíme uvést, že výsadba se skutečně povedla! Atmosféra byla pohodová a všichni sázely s plným nasazením.

Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným.

Vladimíra Pourová
Zpět na seznam>