Nové stromořadí v Mrtníku úspěšně vysázeno!

17. 11. 202323stromů30osob

Po půlroce jsme se opět sešli v obci Mrtník, abychom zde uskutečnili v pořadí již čtvrtou, rozsahem doposud největší výsadbu ovocných stromů. Dějištěm této akce se stala cesta od zdejšího koupaliště k jámě Kovářce, hojně využívaná místními jako procházková trasa.
Po deštivém týdnu byla předpověď nejistá, avšak nakonec nám počasí přálo. Kromě výsadby samotné jsme si tak užili i krásné výhledy do okolní krajiny. Jámy byly dopředu vykopány a pro vylepšení podmínek v prvních letech byly dosypány ornicí. V 9 hodin se na místě sešli dobrovolníci z řad místních, zdejšího kynologického spolku Brabci a mysliveckého spolku Bučí-Hájek. Pracovní nasazení bylo jako vždy opravdu neskutečné. Za hodinu a půl byla práce hotova a následovalo bohaté občerstvení v podobě kávy, čaje, buchty a především vynikajících řízků, usmažených přímo paní starostkou. Prostě skvěle strávené dopoledne, za kterým zůstalo 43 vysazených stromků a mnoho příjemně utahaných dobrovolníků.
Sázena byla velmi různorodá směsice starých odrůd ovoce. Z jabloní odrůdy ’Průsvitné letní‘, ‘Čistecké lahůdkové‘, ‘Řehtáč soudkovitý‘, ‘Parména zlatá zimní‘, ‘Croncelské‘, ‘Holovouské malinové‘, ‘Krasokvět žlutý‘, ’Hedvábné bílé zimní‘, ‘Harbertova reneta‘ a ‘Hetlina‘; hrušně odrůd: ‘Pstružka‘, ‘Williamsova čáslavka‘, ‘Děkanka Robertova‘, ‘Hájenka‘, ‘Kongresovka‘, ‘Hardyho máslovka‘ a ‘Krvavka letní‘; třešně v odrůdách ‘Kaštánka‘, ‘Napoleonova‘, ‘Karešova‘, ‘Velká černá chrupka‘, ‘Dönnissenova‘, ‘Hedelfingenská‘ a ‘Baltavarská‘; a slivoň odrůdy ‘Durancie‘.
Mé poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se akce zúčastnili. Zvlášť bych chtěl poděkovat Obci Mrtník za vynikající spolupráci a výborný catering. :-)
Především však děkuji těm, bez kterých by se tato výsadba vůbec neuskutečnila, a to naším sponzorům, společnostem HENKEL ČR, spol. s.r.o. a ROSSMANN, spol. s.r.o., které poskytly finance na 19 stromů díky 8. ročníku úspěšné kampaně Vraťte stromům korunu a British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., za jejichž podpory byly vysázeno 4 ovocné stromy z celkových 43. Moc si vážíme Vaší podpory a děkujeme, že se zajímáte o životní prostředí a podporujete revitalizaci krajiny.
Těším se v budoucnu na další skvělou spolupráci!

Václav Polcar
Zpět na seznam>