Dobrodružná výsadba v obci Neurazy (za finanční podpory Pure Storage)

17.11.2022

Dobrodružná výsadba v obci Neurazy (za finanční podpory Pure Storage)

V den státního svátku se sešla skupinka dobrovolníků v obci Neurazy, abychom společně vysadili celkem 22 stromů a 2 keře. Před námi bylo hodně práce, a jak dobrovolníci postupně odjížděli, zůstali jsme nakonec jen 4 stateční. Sázeli jsme až do tmy, k tomu navíc začalo silně pršet. A aby toho nebylo málo, tak nám nakonec nenastartovalo auto, takže došlo i na startovací kabely. Bylo to náročné, ale zvládli jsme to - stromy a keře jsou na svém místě, a to je hlavní! :-)

Vysazeno bylo 9 ovocných stromů k 1 kůlu - původní odrůdy, které mají v naší krajině nezastupitelný význam. Konkrétně to byly hrušně (Solanka, Charneuská), jabloně (Chodská), slivoně (Stanley, Čačanská) a třešně (Kaštánka). Dále jsme vysadili 13 stromů ke 3 kůlům (Lípa malolistá, Lípa velkolistá, Olše šedá, Javor babyka, Javor klen, Dřín obecný, Jilm habrolistý, Buk lesní) a 2 keře (Dřín obecný).

Děkujeme společnosti Pure Storage Czech Republic s.r.o. za finanční dar na výsadbu, moc děkuji kolegyňce Míše Krejčové za skvělý catering a vysoké pracovní nasazení, které opět zvládla i její dcera Káťa, naše dlouhodobá velká posila. Poděkování patří i obci za přípravné práce, pomoc během výsadby a následnou péči o stromky, která je pro jejich následný růst velmi důležitá. Největší díky pak patří všem zúčastněným dobrovolníkům za pořádný kus odvedené práce, které si moc vážím. Děkuji!

Jiří Brejcha

Planted in cooperation with:

Pure Storage Czech Republic s.r.o. Neurazy
View the gallery >
Share it on Facebook >
22 stromů 2 keřů 9 osob
Back to the list >