Ovocné stromořadí zkrášluje cestu u lesa v obci Mrtník (za finanční podpory HENKEL ČR, spol. s.r.o. a ROSSMANN, spol. s.r.o.)

13.11.2022

Ovocné stromořadí zkrášluje cestu u lesa v obci Mrtník (za finanční podpory HENKEL ČR, spol. s.r.o. a ROSSMANN, spol. s.r.o.)

Tak tato výsadba byla skutečně za odměnu - mám tím na mysli úžasnou spolupráci s obcí Mrtník, která kromě klasické podpory při sázení zajistila i dobrovolníky z řad místních obyvatel, kteří pracovali ve vysokém nasazení a vše stihli vysadit v rekordním čase, a to i přes mlhavé nevlídné počasí. Kromě předkopaných jam se obec svědomitě podílela i na detailním návrhu sázených odrůd, a dokonce zajistila i veškeré občerstvení: výborný gulášek udělal radost každému účastníkovi, stejně jako domácí buchty a další skvělý catering.

Vysázeno bylo celkem 38 stromů, původní staré odrůdy jabloní (Hedvábné červené letní, Vilémovo, Chodské, Řehtáč soudkovitý, Čistecké lahůdkové, Kamýcké), hrušní (Krvavka, Charneuská, Pařížanka, Solanka, Kongresovka), slivoní (Wagenheimova, Stanley, Oulinská), třešní (Karešova, Kaštánka, Kordia, Něměcká rychlice), višní (Amarelka) a nechyběly ani oskeruše.

Podél cesty u lesa tak vzniklo krásné různorodé stromořadí, které bude svými plody obdarovávat místní obyvatele a do budoucna poslouží i jako zdroj roubů pro další šíření původních odrůd, které mají v naší krajině nezastupitelný význam.

Velmi děkujeme společnostem HENKEL ČR, spol. s.r.o. a ROSSMANN, spol. s.r.o. za finanční dar ze 7. ročníku kampaně Vraťte stromům korunu.

Kateřina Žemličková

Planted in cooperation with:

Mrtník HENKEL ČR, spol. s r.o. ROSSMANN, spol.s r.o.
View the gallery >
Share it on Facebook >
38 stromů 20 osob
Back to the list >