Nové stromořadí javorů v České Olešné + dosazení lip na parkovišti u hřbitova ve Strmilově

06.05.2022

Nové stromořadí javorů v České Olešné + dosazení lip na parkovišti u hřbitova ve Strmilově

Je 14. dubna 2022 krátce před osmou hodinou a jindy tak pusté pole ožívá přítomností lidí a aut. Zaměstnanci města Strmilov se sjíždějí, aby vysadili 11 javorů kolem cesty, která protíná rozsáhlé pole a pokračuje okolo skládky bioodpadu k lesu a pak vzhůru na Tůmův vrch, který se kdysi pyšnil stavbou loveckého zámečku Tumaberg. Do dnešních dnů z něj zbyl jen jediný roh zdi a pár kamenů. A také pěkný výhled do kopcovité krajiny.
Zaměstnanci Strmilova sázejí už podruhé, tentokrát ke třem kůlům. Organizace ze strany města Strmilov je opět dokonalá. Jámy jsou vyhloubené, rozmístěné dle krajinářského návrhu a prolité vodou z předešlého dne, nádrž s vodou je přistavena, občerstvení a nápoje jsou na stolku, zaměstnanci usměvaví a dobře naladění, může se začít.
Jak jinak než instruktážní ukázkou sázení kontejnerového stromu ke třem kůlům. Je třeba ocenit pozornost všech zúčastněných, kterou ukázce věnují. Už minule velmi dobře fungovalo rozdělení některých činností mezi určité jedince, takže proč nepokračovat ve funkčním modelu. Silní muži zatloukají kůly do jílovitého hutného terénu, což jim rozhodně dá hodně zabrat. Dvě ženy se ujímají odvíjení, měření a stříhání pletiva, další stříhá vázací pásku. A pak už jsou tu skupinky, které provádějí usazení stromu a následné činnosti. Jde jim to všem znamenitě. V závěsu za nimi popojíždí cisterna a zalévá budoucí velikány vydatnou dávkou vody.
Za dvě hodiny je dílo hotovo a všichni se scházejí u občerstvovacího stolečku, aby doplnili tekutiny a vydanou energii a zhodnotili dílo, které tu právě vytvořili pro dalších několik generací. Věříme, že zvolený druh stromů, jak jej navrhl ateliér Architrava, bude dobře prospívat ve zdejším drsnějším klimatu a brzy zaplní prázdný prostor rozlehlých polí svými mohutnými bohatými korunami.
A my pojďme na další dostaveníčko.
O tři týdny později.
Téměř stejná parta, stejný scénář.
Dnes je tu s námi dokonce pan farář. Nad námi visí dešťové mraky.
Nacházíme se na parkovišti před hřbitovem sv. Ondřeje u Strmilova a chystáme se vysadit 7 kontejnerových lip ke třem kůlům. Stávající výsadbu tvoří rovněž lípy, které lemují po obou stranách příjezdovou cestu. Vrhají zatím malý, v budoucnu však významný stín na přilehlé parkoviště. Druhá strana parkoviště je otevřená, a to jak větru, tak slunci. To se však zakrátko změní.
Sázíme o sto šest a těšíme se, že se jednou dočkáme klidného malebného vlahého zákoutí na kopci u Strmilova, které by třeba mohlo skýtat příjemné posezení nebo zastavení pro cestující projíždějící po přilehlé silnici.
Ani jedno z těchto dvou sázení by neproběhlo bez vydatné podpory Nadace Tipsport, která na ně věnovala veškeré finance. Mnohokrát děkujeme Nadaci Tipsport! Děkujeme i městu Strmilov za dvakrát skvělou přípravu obou akcí, za hladký průběh každého sázení, za nadšení a za zodpovědný přístup k vysazování nových stromů.
Těšíme se na případnou budoucí spolupráci!

Hana Jarčevská

Planted in cooperation with:

Nadace Tipsport Město Strmilov
View the gallery >
Share it on Facebook >
18 stromů 12 osob
Back to the list >