Firma Albixon zasadila alej ořešáků v Řevnicích

21.04.2022

Firma Albixon zasadila alej ořešáků v Řevnicích

Na sázení s albixonskými jsem se moc těšila. Loni se s nimi moc vydařilo doplnění sadu Kalinovka ovocnými stromy, i když čas na ohýnek jim tenkrát nevyšel. Počasí 21. dubna 2022 bylo na táborák s buřty slibné, ale nepředbíhejme událostem.
Sešli jsme se ve 14 hodin na poli vedle silnice směr Halouny. Ve chvíli jako bojová zástava byl tradičně vztyčen stojan s logem firmy. Záhy jsme se připravovali pokračovat v sázení aleje ořešáků, které dopoledne začala Nadace Tipsport. Můj zevnějšek toho byl důkazem. Poněkud rozčepýřená a obalená bahnem z dopoledne jsem všechny přivítala a krátce informovala o způsobu našeho působení. Poznala jsem známé tváře a uviděla řadu nových.
Všechno, od stromů, kůlů, pletiva, kanystrů vody z vlastního domu až po výborné místní koláčky, připravila Hana Sklenková z Řevnic, patří jí velký dík.
Společně s Veronikou Kaplan, druhou koordinátorkou, jsme předvedly ukázku optimálního zasazení stromu. A sehraný tým firmy Albixon se ,opět už tradičně, s vtipem a úsměvem na rtech dal do sázení 22 ořešáků. Byli rychlí, sehraní a radostní.
Muži zatloukali kůly, vyšly krásně v řadě. Po dvojích, místy trojicích sázeli dle instrukcí. Ostříhat kořeny, naměřit hloubku, většinou ji bylo třeba upravit. Pak natočit strom, aby byl co nejblíž kůlu, hezky prosypat kořeny. Nejdřív ušlapávat hlínu lehce, nahoře už těžce. Pak strom přivázat, přišla na řadu zálivková mísa a pletivo. Všichni pracovali soustředěně, pečlivě a rychle.
S Hanou Sklenkovou jsme ještě přivezly další kanystry vody, abychom měli všichni jistotu, že vláhy stromy mají dost. Nakonec přišla na řadu cedulka s logem Albixon natočená k silnici, aby až pojedou okolo, což se děje často, na ni dobře viděli. Cvak! Poslední fotka. Tváře prozrazují spokojenost. Tentokrát se vydařil i ohýnek. Děkuji Vám všem za stromy a především atmosféru, kterou okolo sebe šíříte.

Vendula Kubín

Planted in cooperation with:

ALBIXON a.s. Řevnice
View the gallery >
Share it on Facebook >
22 stromů 18 osob
Back to the list >