Ovocná alej k Mohyle Míru potěší poutníky v Hostěrádkách

10.04.2022

Ovocná alej k Mohyle Míru potěší poutníky v Hostěrádkách

Den jako vymalovaný podtrhl nádhernou atmosféru pospolitosti místních v Hostěrádkách-Rešově, kde se rozhodli osázet novou cestu vedoucí k nedaleké Mohyle Míru ovocnými stromky a keři. Celé rodiny i s dětmi se zdatně zapojily do výsadby a tak se podařilo vysadit osmdesát stromků a čtyřicet keřů, které budou v příštích letech obšťastňovat pocestné svými plody a stínem a poskytnou ochranu drobné zvěři. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do sázení a místním hasičům za okamžitou vydatnou zálivku. Další poděkování míří za společnostmi One tree planted a Caterpillar Foundation, které výsadbu financovaly.

Radek Vičar

Planted in cooperation with:

Hostěrádky-Rešov One Tree Planted
View the gallery >
Share it on Facebook >
80 stromů 45 keřů 23 osob
Back to the list >