Obnova aleje na cestě z Krusičan do Bukovan (Týnec nad Sázavaou), 9.4.2022

23.04.2022

Obnova aleje na cestě z Krusičan do Bukovan (Týnec nad Sázavaou), 9.4.2022

Na sobotu 9.4.2022 jsme naplánovali ve spolupráci s městem Týnec nad Sázavou krásné sázení v její části jménem Krusičany. Jednalo se o obnovu stromořadí podél historické cesty z Týnce nad Sázavou-Krusičan ve směru na Bukovany a založení městského ovocného sadu v blízkosti této cesty.
Počasí si ten den s námi hodně zahrávalo. Když jsme s kolegyní na sázení ráno přijížděly, ještě nedaleko dokonce sněžilo. Ale jako vždy, akci Sázíme stromy ovanula speciální mantra štěstěny, a před devátou hodinou nás již všechny šimraly sluneční paprsky.
V plánu bylo společnými silami místních obyvatel, dobrovolných hasičů a skautů vysázet 6 ovocných stromů, 12 javorů a 6 dubů letních, a protože město Týnec realizovalo dostatečně předem několik informačních akcí, sešla se na sázení parádní skupina skoro 40 lidí včetně kupy dětí. Po přivítání panem místostarostou Znamenáčkem a po praktické ukázce, jak stromy správně zasadit, jsme se pustili do práce. Myšlenka byla, že každý strom si vezme na starost jedna rodina či dvojice a po vysazení si ke stromu přidělá cedulku se svým jménem. Některé stromy daly opravdu zabrat – sázelo se totiž i ve stráni, na kamenné podloží a některé předkopané jámy se musely zcela přesouvat. Díky houževnatosti sázečů byl ale každý strom nakonec zasazen. Po celou dobu panovala na sázení veselá atmosféra. Děti na konec ke každému stromu zasadily semínka směsi zeleného hnojiva, a tak během pár týdnů bude u každého stromu kvést svazenka, jetel, peluška a další rostlinky. Kromě lahodného pohledu pro oko to bude také lákavá potrava pro čmeláky, včely a další hmyz. Věříme, že díky zapojení veřejnosti do sázení, dojde ke vzniku citového pouta místních obyvatel k vysázeným stromům a potažmo k celé krajině.
Děkuji všem, kteří se zapojili do přípravné fáze akce a vlastního sázení. Spolupráce s městem a duchovními otci obnovy stromořadí, panem Šefrnou a panem Barthlem, byla perfektní – podařilo se zajistit předkopané díry, kompostovanou zeminu a skvělé zázemí pro zábavu dětí i pečení buřtů. Velké poděkování patří firmě Vivus, která na tuto komunitní výsadbu věnovala finanční prostředky.

Marie Feřtrová

Planted in cooperation with:

VIVUS Týnec nad Sázavou
View the gallery >
Share it on Facebook >
24 stromů 40 osob
Back to the list >