Obnova třešňového sadu v Praze 6 na Ladronce

19.04.2022

Obnova třešňového sadu v Praze 6 na Ladronce

Sázení v Praze 6 v třešňovém sadu Ladronka s firmou Airbuzz, s.r.o. jsme museli na poslední chvíli přesunout z aprílového 1. dubna na 7. dubna 2022. Ale vyplatilo se. Čekalo nás pro sázení přívětivé počasí s jarními paprsky slunce a svěžím větrem. Sázecí akci jsme se 7 odhodlanými dobrovolníky a dobrovolnicemi z firmy Airbuzz a jejich dvěma klientkami zahájili v 10 hodin za přítomnosti zástupkyní Městské části Praha 6. Paní Jana Lišková, vedoucí oddělení městské zeleně této městské části, dárcovské firmě poděkovala za podporu výsadby zeleně v této části Prahy.
Čekalo nás vysazení 12 stromů, výpěstků vysokokmenných třešní čtyř odrůd. Účelem výsadby bylo přispět k obnově ovocného sadu v parku Lardonka, který je součástí rozsáhlé odpočinkové přírodní oblasti této části Prahy. Vedle třešní jsou v jižní části sadu také ořešáky a postupná obnova sadu vytváří věkově pestré složení dřevin. Samotné sázení proběhlo hladce, sázeči byli velmi pečliví a novým stromům jsme dali i dostatek kompostované zeminy. Věříme, že stromy se zdárně ujmou a za několik málo let budou poskytovat chutné plody.
Děkujeme moc firmě Airbuzz, s.r.o. za poskytnutí finančního daru pro osázení této lokality a jejím zaměstnancům a klientkám za čas a energii vložené do samotného sázení.

Marie Feřtrová

Planted in cooperation with:

AIRBUZZ s.r.o Městská část Praha 6
View the gallery >
Share it on Facebook >
12 stromů 9 osob
Back to the list >