Obnova topolové aleje v podkrušnohoří

12.04.2022

Obnova topolové aleje v podkrušnohoří

Na severozápadní periferii Karlových Varů s kulisou Krušných hor v pozadí leží dvě obce, ve kterých jakoby se zastavil čas. Typické sudetské usedlosti s návsí uprostřed, kolem pastviny, ohrady, hájky, úzké cesty lemované stromořadími, to jsou Rosnice a Čankov. I cestu mezi těmito obcemi doprovází starobylá topolová alej. A je opravdu stará, dokonce je zachycena na fotografiích z přelomu 19. a 20. století. Původně byla založena asi jako větrolam, možná chránila pasoucí se dobytek v podhůří. Je to silný krajinotvorný prvek. Je vidět z dálky, takže se dokážete dobře zorientovat v okolí. Proto jsem moc ráda, že tahle alej nezmizí. Ve spolupráci se Správou lázeňských parků Karlovy Vary jsme dosadili do části aleje prvních 18 topolů. Finanční prostředky na výsadbu nám poskytli dm drogerie markt, s.r.o., Armandi therapy clinic, HP Inc Czech Republic s.r.o., Respo life, Tereza Jelenová a Správa lázeňských parků Karlovy Vary. Stromy přijeli zasadit studenti kvarty Prvního českého gymnázia v Karlových Varech. Balové stromy, které jsme sázeli, jsou velké a těžké, musí se sázet ke třem kůlům, aby je nevyvrátil vítr. Už jen vykopání dostatečně prostorných jam je dřina, natož zatloukání kůlů! Tahle třída se s touto výzvou ale vypořádala nadmíru báječně. Silní kluci zatloukali, pečlivé holky dělaly úvazy, někdo kopal, jiný řezal příčky a zatloukal hřebíky. Teď už ví, že zasadit strom není žádná sranda! Ale když se to dobře sejde, den jako obrázek, po práci oheň, buřty...

Michaela Vondráková

Planted in cooperation with:

dm drogerie markt s.r.o. ARMANDI THERAPY CLINIC s.r.o. Respo life Tereza Jelenová HP Inc Czech Republic s.r.o. Správa lázeňských parků, příspěvková organizace První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace
View the gallery >
Share it on Facebook >
18 stromů 22 osob
Back to the list >