V Dolním Bousově začala obnova Hellerova sadu

10.04.2022

V Dolním Bousově začala obnova Hellerova sadu

V Dolním Bousově se rozhodli obnovit Hellerův sad. Mezi první návštěvou lokality a samotným sázením udělala obec velký kus práce a sad pěkně prokouknul. Jedná se historický třešnový sad bezprostředně přiléhající k městu. Jeho podoba je zachycena na starých obrazech a pamětnící si jej ještě pamatují. Dnes už je tam jen několik prastarých třešní. Dvě torza starých stromů zůstanou součástí sadu jako doupné stromy. Souvislý porost hlohu, špendlíků byl částečně ponechán tak, aby děti z přírodovědného kroužku mohly v zimě krmit ptactvo. Blízko tohoto místa bude v budoucnu i lavička pro odpočinek a pozorování. Aprílové počasí neodradilo místní přírodovědný kroužek s doprovodem dospělých a všechny stromy se podařilo během dopoledne vysadit. Všem zúčastněným patří velký dík. Děkuji také panu fotografovi Romanovi Stránskému za poskytnutí fotografií ze sázení.

Pavla Lukešová

Planted in cooperation with:

VIVUS Dolní Bousov
View the gallery >
Share it on Facebook >
16 stromů 15 osob
Back to the list >