Vysadili jsme 4 stromy a 107 keřů pro Velké Přílepy - I. etapa

10.04.2022

Vysadili jsme 4 stromy a 107 keřů pro Velké Přílepy - I. etapa

Míla Hilgertová nás oslovila na konci srpna loňského roku s myšlenkou spolupráce. Psala, že ve Velkých Přílepech obnovuje statek a ekologicky pěstuje květiny a že právě převzala z nájmu další z rodinných polí a chtěla by jej postupně přeměnit na místo, kde bude zemědělství fungovat ve spolupráci s přírodou a bude sloužit lidem. Pole bylo součástí velkého půdního bloku a ráda by na něm teď vysázela stromy a keře ve větším měřítku. Protože se nám tahle myšlenka hned zalíbila, zavolali jsme si s Mílou a doporučili jí, ať se obrátí na naší krajinářku Kateřinu Lagner Zímovou a vymyslí společně, co a kde by se na pozemcích sázelo. Tak vznikl krásny projekt výsadby pro Velké Přílepy.
Součástí krajinného návrhu se stalo 214 kusů rostlin, z toho 28 druhů keřů a 8 druhů stromů. V této fázi vše stálo jen na dodavatelích. Nakonec se nám od nich podařilo získat 4 vzrostlé stromy a 107 keřů.... a také 17 dobrovolníků, kteří se ve Velkých Přílepech rozhodli zúčastnit vlastní výsadby.
Sázení doprovázelo ryze aprílové počasí - nejprve jasně zářilo slunce, pak zadul vítr, rozpršelo se a padal i sníh. A takovéto počasí se nad námi cyklicky střídalo po celou dobu výsadby. Přesto máme ze sázení skvělé pocity. Je to proto, že společnosti La Biorganica, ČSOB a British American Tobacco poskytly pro Velké Přílepy finance na výsadbu stromů a keřů. Během této I. etapy se zde tedy vysadily 4 vzrostlé stromy - 2 třešně ptačí, jeřáb obecný a jeřáb muk a 120 kusů druhově rozmanitých keřů. Na podzim máme v plánu vysadit zbývající rostliny.
Po diskusích a zkušenostech s touto výsadbou jsme se sice rozhodli, že krajinný návrh ještě předěláme, ale to podstatné platí stále: na pole ve Velkých Přílepech se postupně zvýší biologická rozmanitost a v tomto duchu zde budeme podporovat a zvyšovat ekologickou stabilitu místního polního ekosystému.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na uskutečnění této výsadby

Fotografie poskytli Daniel Dlouhý a Barbora Frászová

Vladimíra Pourová

Planted in cooperation with:

Kytky od potoka ČSOB La Biorganica s.r.o. BAT Czech Republic s.r.o.
View the gallery >
Share it on Facebook >
4 stromů 107 keřů 17 osob
Back to the list >