Stromořadí javorů, lip a třešní v Chlumětíně

10.04.2022

Stromořadí javorů, lip a třešní v Chlumětíně

Druhou dubnovou neděli jsme se rozhodli vysázet 30 nových stromů v obci Chlumětín na Vysočině. Počasí bylo vyloženě aprílové, ráno byla na zemi ještě bílá sněhová pokrývka, která se ale při prvních paprscích slunce rozpustila. Slunce vystřídala mračna a mračna zase slunce, do toho všeho chvílemi foukal čerstvý vítr. I přes výkyvy počasí se nám za výrazné pomoci místních obyvatel podařilo všechny stromy vysázet. Celá výsadba trvala jen asi 2 hodiny, protože dobrovolníci z Chumětína byli moc šikovní a práce jim šla jaksepatří od ruky.
Vysázeli jsme 7 lip velkolistých, 15 javorů (klen a mleč) a 8 třešní. Stromy jsou vysázené podél oblíbené turistické stezky od Chlumětína směrem na Paseky, kudy prochází mnoho turistů, kteří navštěvují nedaleký pramen řeky Chrudimky.
Poděkování za realizaci výsadby patří nejen sázejícím z Chlumětína, ale v neposlední řadě také sponzorovi, firmě CI, o.p.s., která celou výsadbu sponzorovala. Všem moc děkujeme a těšíme se na příští sázení, třeba už letos na podzim!

Pavel Jůn

Planted in cooperation with:

CI2, o. p. s. Chlumětín
View the gallery >
Share it on Facebook >
36 stromů 20 osob
Back to the list >