Biokoridor v Machové, aneb nové stromy a keře pomůžou proti větrné a vodní erozi

12.11.2021

Biokoridor v Machové, aneb nové stromy a keře pomůžou proti větrné a vodní erozi

V pátek časně ráno jsme se vypravili do Machové. Čekala nás spousta práce. Roztřídit 139 stromů podle druhů na dvě lokality a k nim přidat na 150 keřů. Stromy jsme sázeli vysokokmeny, staré odrůdy, jabloně, hrušně, oskeruše, třešně, švestky i lípy. Sázení financovala firma Greiner Packaging Slušovice, která se chce podílet na rozvoji zeleně ve Zlínském kraji a také díky tomu přispívá ke snížení uhlíkové stopy firmy. Z firmy také přijela převážná část dobrovolníků. Jenže ... bylo by to o dost jednodušší, kdyby všude v ČR zase neúřadoval covid. Polovina plánovaných dobrovolníků zamířila den před výsadbou do karantény. A nám zbývajícím bylo jasné, že si pěkně dáme do těla. A tak bych tady chtěla moc poděkovat těm co přišli: Verči V., Zdeňkovi J., Janě K., Verči G., Romanovi M., Šárce J., Lukášovi Ch., Petrovi W., Báře F., Marcele M., Ivovi B., Kubovi H., Zuzce H., Laďovi K. a Petře N. Díky, jste úžasní a šikovní sazeči! Taky děkujeme za zajištění bagříku na hloubení děr, bez toho bychom výsadbu ten samý den nedokončili. Věříme, že výsadba příští rok bude o poznání klidnější.

Zbývající keře - 172 ks rakytníků - jsem plánovali dosadit se žáky z ZŠ Mysločovice, leč i tady zasáhl covid. A tak děkujeme všem andělům stražným, kteří nám poslali místní seniory. Díky nim jsme byli za dvě hodiny hotoví a to bychom s jinou skupinou určitě nedokázali.

Takže všem moc děkujeme a těšíme se z tolika vysazených stromů a keřů. Hip hip hurá!

Jitka Plháková

Planted in cooperation with:

Greiner packaging slušovice s.r.o. Machová
View the gallery >
Share it on Facebook >
139 stromů 326 keřů 30 osob
Back to the list >