Obce

,,Stromy nás svou moudrostí přesahují”

A friend who planted a few trees with his company told me about the project Sázíme stromy. I was absolutely thrilled with the idea that it is possible to organize teambuilding, which really makes sense and from witch can benefit not just the company itself, but moreover other people and nature. At first, I didn't believe that I could succeed in doing something like that at work. Nevertheless, I tried to suggest it and I was very pleasantly surprised by how colleagues, including top management, reacted - many of them wanted to play an active role in planting trees.

Klub zapojených obcí

,,Přírodu potřebujeme,
ona nás také”

Klub zapojených obcí je klub pro obce, které s námi sázely nebo chtějí sázet (případně nás chtějí jen podpořit), a přispějí nám drobnou roční částkou na provozní náklady. Firmy většinou rády financují stromy, keře a sázecí akce. Získat prostředky na provozní náklady je pro nás znatelně náročnější. Pro naše dlouhodobé fungování je to však důležité. Již se zapojily tyto obce.

Konkrétní využití peněz z Klubu zapojených obcí:

Pořizování a údržba nářadí

Zaškolování nových kolegů

Komunikace s obcemi a vyhledávání nových lokalit

Odměna pro krajinné odborníky

Jsme velmi rádi za podporu v jakékoli hodnotě. Průměrně nám zapojené obce věnují 5000 Kč ročně.

Zapojení do Klubu je nezávazné, obec se může každý rok rozhodnout, zda nás chce podpořit i nadále nebo již členství v Klubu ukončí. Forma podpory probíhá většinou na základě uzavřené Darovací smlouvy.

Zapojeným obcím se snažíme vyjít přednostně vstříc v případě, že budou chtít v obci vysadit další zeleň.

2000 Kč

ročně

5000 Kč

ročně

10 000 Kč

ročně

nebo
Kopání díry

CHCEME STROMY PRO OBEC

Firmy nás průběžně kontaktují s tím, že chtějí výsadbu stromů a keřů podpořit a my na základě přibližných představ o rozsahu sázení hledáme mezi obcemi vhodnou lokalitu. Budeme-li o vás vědět, dostanou se k vám stromy a keře rychleji.

Pokud nemá obec jasnou představu, co na daném pozemku vysadit, řešíme výsadbu s krajinářem tak, aby stromy a keře dobře zapadaly do krajinného rázu.

Dosud jsme osázeli všechny lokality, které jsme měli s obcemi dojednány.

Kontaktujte nás >

CO ZAPOJENÍM ZÍSKÁVÁTE

 • Stromy s nulovým nebo minimálním finančním zapojením
 • Živou hodnotu pro další desetiletí
 • Zajistíme materiál a stromy, dopravíme vše na místo a s dobrovolníky vysázíme
 • V případě zájmu poradenství, jaké dřeviny by byly pro danou lokalitu vhodné
 • Stromy a keře se po výsadbě stávají majetkem obce

CO POTŘEBUJEME OD VÁS

 • Zajištění zálivky v den sázení
 • Závazek, že se o stromy budete starat – s obcemi podepisujeme Závazek k následné péči
 • Vhodná je účast zastupitele na začátku sázení
 • V případě zájmu klienta (dárce) zajistit místo a dřevo pro opékání
 • V případě nutnosti základní úpravu místa před sázením

CO NEOČEKÁVEJTE

 • Nadstandardní služby profesionální zahradnické firmy
 • „Hotové“ stromy – nejčastěji sázíme 1,5m až 2,5m vysoký strom s jedním kůlem, nebo 2,5m až 3,5m vysoký strom se dvěma či třema kůly
 • Vyšlechtěné kultivary – sázíme hlavně původní dřeviny
 • Následnou péči a servis – tuto zodpovědnost přebírá obec