Obce

,,Stromy nás svou moudrostí přesahují”

Pokud chcete ve své obci sázet stromy a keře, jste ochotni se o ně následně starat, ale z finančního, organizačního nebo jiného důvodu to nevychází, pak hledáme právě vás. Průběžně a dlouhodobě hledáme vhodné lokality k výsadbám. Dejte nám o sobě vědět. Případně naši práci můžete podpořit přidáním se do Klubu zapojených obcí.

Klub zapojených obcí

,,Přírodu potřebujeme,
ona nás také”

Firmy většinou rády financují stromy, keře a sázecí akce. Získat prostředky na provozní náklady je pro nás znatelně náročnější. Pro naše dlouhodobé fungování je to však důležité. Nápad na Klub zapojených obcí vzešel od jedné obce samotné a podpořila jej i úspěšná výzva Nadace Partnerství na inovativní nápady, jak nejlépe získat udržitelnou podporu na provoz neziskových organizací.

Smyslem Klubu zapojených obcí je vyjádřit sympatii a podporu naší neziskovce tím, že drobnou částkou podpoří naši provozní činnost pro daný rok. Zapojeným obcím umisťujeme logo a odkaz na naše webové stránky a snažíme se vyjít přednostně vstříc v případě, že chtějí v obci vysadit další zeleň.

Konkrétní využití peněz z Klubu zapojených obcí:

Pořizování a údržba nářadí

Zaškolování nových kolegů

Komunikace s obcemi a vyhledávání nových lokalit

Odměna pro krajinné odborníky

Zapojení se do KZO je dobrovolné a není podmínkou další spolupráce.

Tato cesta se ukázala jako funkční, a proto v ní pokračujeme. Spolupráce s obcemi nám pomáhá organizaci rozvíjet a držet se našeho cíle nebýt závislí na grantech Evropské unie. Umožňuje nám to fungovat dlouhodobě, udržitelně a inspirovat tak kontinuálně k odpovědnosti místní podnikatele. Jsme za podporu obcí velmi vděční.

Formálně je podpora realizována většinou na základě uzavřené Darovací smlouvy.

2000 Kč

ročně

5000 Kč

ročně

10 000 Kč

ročně

nebo
Kopání díry

CHCEME STROMY PRO OBEC

Firmy nás průběžně kontaktují s tím, že chtějí výsadbu stromů a keřů podpořit a my na základě přibližných představ o rozsahu sázení hledáme mezi obcemi vhodnou lokalitu. Budeme-li o vás vědět, dostanou se k vám stromy a keře rychleji.

Pokud nemá obec jasnou představu, co na daném pozemku vysadit, řešíme výsadbu s krajinářem tak, aby stromy a keře dobře zapadaly do krajinného rázu.

Dosud jsme osázeli všechny lokality, které jsme měli s obcemi dojednány.

Kontaktujte nás >

CO ZAPOJENÍM ZÍSKÁVÁTE

 • Stromy s nulovým nebo minimálním finančním zapojením
 • Živou hodnotu pro další desetiletí
 • Zajistíme materiál a stromy, dopravíme vše na místo a s dobrovolníky vysázíme
 • V případě zájmu poradenství, jaké dřeviny by byly pro danou lokalitu vhodné
 • Stromy a keře se po výsadbě stávají majetkem obce

CO POTŘEBUJEME OD VÁS

 • Zajištění zálivky v den sázení
 • Závazek, že se o stromy budete starat – s obcemi podepisujeme Závazek k následné péči
 • Vhodná je účast zastupitele na začátku sázení
 • V případě zájmu klienta (dárce) zajistit místo a dřevo pro opékání
 • V případě nutnosti základní úpravu místa před sázením

CO NEOČEKÁVEJTE

 • Nadstandardní služby profesionální zahradnické firmy
 • „Hotové“ stromy – nejčastěji sázíme 1,5m až 2,5m vysoký strom s jedním kůlem, nebo 2,5m až 3,5m vysoký strom se dvěma či třema kůly
 • Vyšlechtěné kultivary – sázíme hlavně původní dřeviny
 • Následnou péči a servis – tuto zodpovědnost přebírá obec