Obnova svatohorských sadů s firmou Metlife

18.04.2023

Obnova svatohorských sadů s firmou Metlife

Sešli jsme se v krásné lokalitě v Příbrami, v sadech, které obklopují jedno z nejstarších poutních míst u nás, Svatou Horu. Je zde celkově téměř 25ha sadů, většina plochy ale sady připomíná spíše vzdáleně. Nebýt několika nadšenců, kteří založili spolek Svatohorské sady Příbram z.s., by situace zůstala pravděpodobně stejná. Spolek se rozhodl vrátit sadům jejich původní význam a snaží se je krůček po krůčku, tak jak jim síly stačí, obnovovat.
Firma Metlife se rozhodla tento statečný počin podpořit a v úterý dopoledne se zde sešla parta dobrovolníků. První příchozí se již nemohli dočkat, až se chopí rýče a než dorazili ostatní, pustili se směle do kopání jam. Jelikož panovalo spíše chladnější počasí, zahřátí od práce bylo velmi vítané. Zahřátí bylo podpořeno i teplým čajem a nutno podotknout, že firma Metlife zajistila catering s minimem obalů a na konci jsme měli opravdu jen hrstku odpadků, to velmi oceňujeme.
Po ukázce správné výsadby stromů, se dobrovolníci rozdělili do skupinek a čile se vrhli do výsadby 30 ovocných stromů. Práce šla skvěle od ruky, někteří se specializovali na kopání jam nebo stříhání pletiva, našel se expert na zatloukání kůlu tak, aby se trefil přesně mezi kameny, jiní rozváželi štěpku a hlínu, někdo mistrovsky ovládl lodní uzel a další opečovávali ostatní roznášením teplého čaje. Všichni dohromady byli skvěle sehraní, panovala dobrá nálada a zanedlouho bylo 27 jabloní, 2 slivoně a 1 hrušeň na svém místě.

Velké díky patří všem zúčastněným, firmě Metlife i Svatohorskému spolku.

Lenka Procházková

Vysázeno ve spolupráci:

MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku Svatohorské sady Příbram, z.s.
Zobrazit fotogalerii >
Sdílet na Facebooku >
30 stromů 25 osob
Zpět na seznam >