Návrat stromů k silničkám okolo Hořan pokračuje...

13.04.2023

Návrat stromů k silničkám okolo Hořan pokračuje...

Po půlroce se do Hořan vrátila skvělá parta z firmy Swietelsky, aby pokračovala ve výsadbě lip a javorů tam, kde na podzim začala. Tentokrát navíc posíleni o úžasnou dvojici zástupkyň z dm drogerie markt s.r.o..

A o co šlo? Od Klučova do Hořan vede silnička, která byla kdysi lemována třešňovou alejí. Dnes už jí připomínají poslední tři stařičké pamětnice. A tak nebylo daleko od nápadu sem stromořadí vrátit. A protože se v Hořanech poslední roky hodně sázely ovocné stromky, rozhodli jsme se, že k silnici přijdou listnaté stromy. Volba padla na lípy a javory. Javory se v okolí dobře ujímají i u solí ošetřovaných silnic. A lípy v okolní krajině vždy rostly.

Celá výsadba začala - tak trochu k překvapení všech - příjezdem štábu České televize a pořadu Všechno, co mám ráda. A tak poněkud nervózní koordinátoři Sázíme stromy tentokrát při vysvětlování, jak se sází strom, nezabíhali do detailů, nepředháněli se v prezentaci svých znalostí, ale vzali to hezky stručně a jasně.
Koordinátorka Jana se v průběhu natáčení reportáže nenápadně vytratila ze záběru a už se do něj nevrátila. Tomáš tak místo poučování dobrovolníků, sám dostával pokyny od režisérky :-) Nakonec i díky zdatné pomoci herečky Hany Baroňové nakonec lípu vysadil.
Dobrovolníci si tak vyslechli zrychlenou verzi výkladu, bez zbytečných detailů a ještě to měli s malým hereckým představením.

Po instruktáži a focení jsme se rozdělili do týmů a začali s výsadbou. Sázeli jsme ke dvěma kůlům a díky skvěle sehraným týmům, zkušeným sazečům a skvělému servisu, vše šlo, jak na běžícím pásu. Koordinátoři Sázíme stromy ani nestíhali převážet stoleček s občerstvením z místa na místo tak rychle, jak se výsadba posouvala k Hořanům.

Před jednou hodinou jsme zasadili předposlední strom a došli k místnímu křížku, kde jsme zasadili poslední lípu. Odměnou nám všem bylo opékání špekáčků a debatování o zeleni v krajině. Na závěr dorazila i místní farmářka, která nám výsadbu pochválila a potvrdila, že jí stromky na kraji jejího pole nevadí. A poté s paní starostkou začala řešit osetí medonosného pásu podél dřívějších výsadeb ovocných stromů... Toto překvápko bylo milou odměnou nejen sázejícím, ale i organizátorům, kteří se na přípravě výsadby podíleli.

Velké díky patří týmům z firem Swietelsky a dm drogerii, které výsadby zeleně finančně podporují a nebojí se i sami vyjet do terénu a stromy vysadit. Díky!

Tomáš Vodička

Vysázeno ve spolupráci:

Hořany SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. dm drogerie markt s.r.o.
Zobrazit fotogalerii >
Sdílet na Facebooku >
50 stromů 12 osob
Zpět na seznam >