V Ošelíně a přilehlých osadách se radují z nové zeleně

08.04.2023

V Ošelíně a přilehlých osadách se radují z nové zeleně

Velikonoční Bílou Sobotu jsme strávili netradičně a to výsadbou stromů a keřů v obci Ošelín a přilehlých osadách. Bylo to tedy hned několik lokalit v jednom dni a i tím byla tato výsadba speciální. Sešli jsme se s pár dobrovolníky a místními hasiči přímo v Ošelíně na plácku před místní bytovkou, kde jsme zasadili jako dominantu lípu. Jako společnost jsme jí vybrali párek jeřábů a třešní. Tyto stromy budou v budoucnu sloužit jako přirozené zastínění celého plácku, kde v létě praží sluníčko.
Od bytovky jsme sešli dolů k silnici, podél které jsme zasadili okrasné hlohy a souvislý pás keřů. Dále nás čekalo dosadit několik stromů na hřišti, kde jsme sázeli již na podzim, a pak 4 nové javory u hřbitova. Rozdělili jsme se tedy na dvě party a sázeli souběžně. Bylo krátce po poledni a my jsme popojeli do nedaleké vesničky Plezom, kterou jsme obohatili o jeden vzrostlý javor. Cestou do další vesničky, Horního Plezomu, jsme podél cyklostezky na přilehlé louce, která patří panu starostovi, pomohli zasadit 14 jabloní, a pak už pěšky došli do Horního Plezomu, kde nás čekalo dalších 6 stromů a 10 keřů. Počasí nám přálo a předpovídaný déšť naštěstí nedorazil, za což jsem byla ráda, protože nás čekala ještě poslední lokalita. Již lehce znavení a větrem ofoukaní jsme přejeli do poslední vesničky Lobzy, kde jsme ke kapličce zasadili lípu a 5 kalin. U rybníčka jsme zasadili 4 olše a 3 třešně. Než jsme vše dosázeli pan starosta již rozdělal oheň a přinesl klobásy a pivo.
S radostí jsme se všichni na závěr přesunuli k ohni, naplnili žaludek teplým jídlem a popovídali si o celém dni, který byl vcelku dobrodružný.
Chtěla bych poděkovat společnosti BAT Czech republic s.r.o., která celou výsadbu financovala, a bez které by se tato výsadba neuskutečnila.
Speciální poděkování patří mé rodině, panu starostovi, všem dobrovolníkům a obyvatelům obce, kteří celou výsadbu pomohli uskutečnit.

Michaela Krejčová

Vysázeno ve spolupráci:

BAT Czech Republic s.r.o. Ošelín
Zobrazit fotogalerii >
Sdílet na Facebooku >
32 stromů 35 keřů 12 osob
Zpět na seznam >