Dosázení ovocné aleje v obci Krašovice

22.11.2021

Dosázení ovocné aleje v obci Krašovice

Před dvěma lety vysázel Plzeňský kraj v obci několik ovocných stromů podél části polní cesty a my nyní využili příležitost alej dosázet až do konce, protože stromů v krajině není nikdy dost a každý se počítá!

Na letošní poslední sázení na Plzeňsku jsme se vzbouzeli do lehkého deště a já to vnímala jako vzkaz od přírody, že je nám v naší činnosti nápomocná, minimálně co se týká obstarávání zálivky :) Nápomocní nám také byli jako vždy úžasní dobrovolníci – přijely 3 zručné zaměstnankyně hlavního sponzora výsadby - společnosti dm drogerie markt, s.r.o. (konkrétně z pobočky Plzeň – Rokycanská). Dále přijeli sázet zaměstnanci firmy Shape Corp., zaměstnanci firmy HS Technology Inc. a jednotliví dobrovolníci, kteří s námi sází pravidelně. Všichni odvedli velký kus práce a my jim za to moc děkujeme!

Obec nám předkopala jámy, velikostí se jednalo tedy spíše o zákopy, ale kořeny stromků mají tím pádem dostatečně nakypřený prostor okolo sebe a budou se tak lépe ujímat. Abychom je v jejich zakořeňování ještě více podpořili, připravil nám pan starosta rašelinu, kterou jsme stromky zasypávali spolu s původní zeminou. Sázeli jsme 20 vysokokmenných jabloní (původní staré odrůdy – Matčino, Čistecké Lahůdkové, Vilémovo a Jeptiška). Ovocné stromy vždy měly na českém venkově naprosto zásadní krajinotvorný a sociální význam, proto jsme rádi, že máme možnost tyto původní odrůdy do krajiny zase vracet.

Výsadba vznikla za finanční podpory společnosti dm drogerie markt, s.r.o., 5 stromů bylo vysazeno díky individuálním dárcům, kteří si zakoupili dárkové certifikáty - Štorkovi, Eva Kuželková, Kateřina Bryanová, Ludmila Gregorová a Notum Technologies s.r.o.

Všem zúčastněným patří velké díky a těšíme se na další sázení!

Kateřina Žemličková

Vysázeno ve spolupráci:

dm drogerie markt s.r.o. Krašovice
Zobrazit galerii >
Sdílet na Facebooku >
20 stromů 26 osob
Zpět na seznam >