Nová zeleň v hájku u potoka Hlavnička

05.11.2021

Nová zeleň v hájku u potoka Hlavnička

V pátek 5. listopadu jsme se sešli v malebném hájku mezi městy Rájec-Jestřebí a Doubravicí nad Svitavou s paní starostkou z Rájce-Jestřebí, obecními pracovníky a asi 14 studenty a studentkami místního gymnázia. Čekal nás nelehký úkol vysázet 27 stromů ke třem kůlům a 32 keřů do svahu nad potůček, který zadržuje vodu v "bazénu" pod svahem, kde se za první republiky prý koupala i Lída Baarová. Bazén nás sice ke koupání nelákal, ale k zalití stromů a keřů nám posloužil skvěle.
Studenti se po chvilce rozkoukání a ukázce, jak se má strom ke třem kůlům zasadit, vrhli do práce a šlo jim to víc než krásně. Díky jejich úsilí a odhodlání a také vydatné pomoci pane učitele a pana školníka se zeleň v hájku postupně rozšířila o 8 jilmů habrolistých, 12 dubů zimních a 7 javorů babyk. Posilnil nás vynikající štrůdl od paní starostky a zasadit zbývajících 32 keřů už byla hračka. Tak se mezi stromy dají najít lísky, svída krvavá a vrba jíva. Za odměnu se milí sazeči mohli ohřát se špekáčky u více než zaslouženého táboráku.

Celá akce se mohla uskutečnit díky financím od společnosti GLS, které tímto moc děkujeme za 27 stromů a také jednotlivých dárcům z naší sbírky na Donio, kterým děkujeme za 32 keřů. Velké díky patři také všem zúčastněným sazečům z gymnázia a pracovníkům obce za každou vykopanou díru a zatlučený kůl. Také děkuji paní starostce za organizaci krásné akce a těším se někdy příště na viděnou.

Zdenka Ambrožová

Vysázeno ve spolupráci:

GLS Czech Republic s.r.o. Donio Rájec - Jestřebí
Zobrazit fotogalerii >
Sdílet na Facebooku >
27 stromů 32 keřů 16 osob
Zpět na seznam >