Krásná Brtnice

24.11.2020

Krásná Brtnice

Brtnice je krásné městečko na Vysočině. Od loňského roku jsme byli domluveni na výsadbě stromů a letos se sázení povedlo zrealizovat i přes různé překážky. Na úterý 24.11.2020 byla domluvena výsadba celkem 44 stromů financovaných firmou GLS - 21 neovocných stromů (lípy, buky a lísky) a firmou Henkel a Rossmann - 23 ovocných stromů (jabloně, hrušně, slivoně a třešně). Sázeli jsme stromořadí a malý remízek podél cesty, která vedla z města do polí.
Vzhledem k opatřením v souvislosti se šířením koronaviru nebylo možné sázet s dobrovolníky, což byla trochu komplikace. Do sázení se tedy zapojili zaměstnanci obce a za naši organizaci jsme byly dvě. V den výsadby bylo vše vzorně připraveno - vyhloubené jamky k sázení a připravená cisterna s vodou k zálivce. Navíc krásně svítilo slunce. Po úvodním zaškolení se vytvořily spolupracující skupinky a práce nám šla krásně od ruky, takže jsme stihli skončit dříve než začala padat mlha.
Na pátek 27.11.2020 je naplánované dokončení celé akce - dosadba ještě 22 stromů (12 ovocných a 10 neovocných).
Poděkování patří jak sponzorům, firmám GLS, Henkel a Rossmann, tak všem zúčastněným zaměstnancům města s nimiž byla výborná spolupráce.

Dana Křikavová

Vysázeno ve spolupráci:

HENKEL ČR, spol. s r.o. ROSSMANN, spol.s r.o. GLS Czech Republic s.r.o. Brtnice
Zobrazit fotogalerii >
Sdílet na Facebooku >
31 stromů 9 osob
Zpět na seznam >