Projekt firmy Patagonia-Výsadby Velichovky - díl první

27.10.2015

Projekt firmy Patagonia-Výsadby Velichovky - díl první

Firma Patagonia, která cíleně podporuje aktivity příznivě působící na zemědělstvím zatíženou krajinu, poskytla prostředky na podporu výsadeb na pozemku obce Velichovky. Jedná se o dřeviny u nově založeného mokřadu a o alej ovocných stromů (staré odrůdy). V rámci edukace se při práci střídají především různé školy z okolí. 27.10. se vypravila do terénu devátá třída ZŠ Dubenec pod vedením pana zástupce ředitele a zároveň učitele biologie, pana ing. Provazníka. Dubenecká škola sázela od loňského roku již potřetí a bylo jasné, že je na ni spolehnutí. V jílovité půdě, pod časovým tlakem (obtíže s dopravou) se děti pustily do práce, kterou si účelně rozdělily podle svých fyzických možností. Pan učitel rovněž nezahálel.Zdlouhavé, ale v krajině nezbytné bylo obalování stromků pletivem, do pletiva děti balily dokonce i kořeny stromů z důvodu velkého výskytu hlodavců na louce. Poděkování patří též hostujícímu studentovi gymnázia ze Dvora Králové n.L., Martinovi, který měl prázdniny, ale přijel pomoci a o týden dříve se zúčastnil vytyčování aleje.

Více fotografií naleznete v naší galerii .

Sdílet na Facebooku >
11 strom 15 strom
Zpět na seznam >