Výsadba remízku v Zátaví (ke Štětináči)

22.11.2020

Výsadba remízku v Zátaví (ke Štětináči)

Výsadba remízku ke Štětináči v Zátaví se uskutečnila společně s remízkem pod křížkem během předposledního listopadového víkendu. Obě výsadby vznikly za finanční podpory skupiny ČSOB.
Oba remízky se nachází cca 300 m od sebe, mají přibližně stejně velkou rozlohu a byly osázeny stejnými druhy dřevin. které se v lokalitě přirozeně vyskytují.
Sázeli se sazenice stromů (dub zimní, lípa srdčitá, javor mléč, topol osika, jeřáb ptačí, třešeň ptačí) a původních keřů (bez černý, brslen evropský, hloh jednosemenný, líska obecná, dřín obecný, svída krvavá, ptačí zob).
Vzhledem k tomu, že výsadba probíhala v období koronavirové epidemie, nebylo možné stromky vysázet se skupinou skautů, jak bylo původně zamýšleno. Stromky a keře se však povedlo vysadit ve spolupráci s obcí. Dařilo se dodržovat vládní opatření - prostor k osázení byl velký a nebylo tedy těžké dodržovat rozestupy. Vzhledem k velkému množství sazenic a menšímu počtu sazečů nám velmi usnadnila práci technika, díky které jsme mohli sázet do předem připravených výsadbových jamek. Terén je dosti kamenitý a kopa kvalitní zeminy se hodila k vylepšení zeminy kolem vysazených stromků a keřů.
Remízek ke Štětináči byl vysazen na obecním pozemku mezi lány polí. Výsadba přispěje k ozelenění převážně holé plochy mezi poli, bude sloužit jako větrolam, úkryt pro zvěř a ptactvo, přispěje k zadržení vody v krajině a vzhledem k tomu, že se jedná o mírně svažitý pozemek, bude mít také protierozní funkci.

Marcela Barth

Vysázeno ve spolupráci:

ČSOB Kestřany Donio
Zobrazit galerii >
Sdílet na Facebooku >
127 strom 37 strom 15 strom
Zpět na seznam >