Hrušně pro Prahu - Křeslice - U Vlasačky

15.11.2020

Hrušně pro Prahu - Křeslice - U Vlasačky

V městské části Praha - Křeslice jsme sázeli ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy. Ten se snaží již delší dobu o obnovu krajiny tím, že do ní vrací stromořadí, remízky a další prvky tak, aby se snížil dopad let minulých a krajina mohla opět lépe plnit svou funkci. A protože je v Praze té přírody opravdu málo, jsme rádi, že jsme mohli být u toho. V jeden den jsme zvládli osázet hned dvě lokality. Tou první je hrušňové stromořadí v lokalitě U Vlasačky. V poli za zástavbou rodinných domů jsme rozdělili lán pole. Od rána bylo poněkud sychravo, ale na závěr na nás vysvitlo sluníčko. Pás různých odrůd hrušní v počtu 17 vysokokmenů vytvoří předěl mezi zemědělskými pozemky a poskytne útočiště mnoha živočichům a rostlinám. A lidem snad brzy přinese ovoce v podobě starých odrůd hrušek a pěkné místo pro procházky.
Velký dík patří firmě GEP a několika soukromým dárcům, kteří tuto výsadbu financovali. A všem brigádníků, kteří nám tuto sezónu pomáhají zastoupit dobrovolníky.
V neposlední řadě děkujeme panu starostovi městské části Praha - Křeslice, který nám ochotně poskytl skladovací prostor pro materiál a kvůli nám si v neděli přivstal, aby nám ho vydal.
I přesto, že koronavirus řádí, vládní opatření naši práci velmi omezují a každá výsadba je pro nás náročnější, než jindy, zvládáme dodržovat všechna opatření a sázíme dál. Ve skupinkách po dvou, s časovými rozestupy, s rouškami, v rámci rodin nebo pracovních kolektivů firem, které mají sázení jako svou pracovní akci. Stromy zkrátka nepočkají, přírodu nezastavíme, ale je potřeba být zodpovědní a ohleduplní.

Pavla Lukešová

Vysázeno ve spolupráci:

GEP Czech Republic s.r.o.
Zobrazit galerii >
Sdílet na Facebooku >
17 strom 14 strom
Zpět na seznam >