Obnovení ovocné aleje v Tuhani - Obroku

17.11.2019

Obnovení ovocné aleje v Tuhani - Obroku

Třicáté výročí Sametové revoluce slavil každý Čech v neděli 17.11. po svém. Dobrovolníci z řad obyvatel Tuhaně, Obroku, Pavliček a Domašic při této příležitosti znovu založili v obci Obrok ovocnou alej. Skladba dobrovolníků byla opravdu pestrá - přes obyvatele okolních vesnic, hasiče, myslivce až pomocníky z řad zaměstnanců ČSOB, jedné ze sponzorských firem výsadby. Přestože jsme se obávali menší účasti dobrovolníků, nakonec chuť pomoci a možná i příjemné podzimní počasí přilákalo přibližně 60 pomocníků včetně těch nejmenších. Celkem jsme vysázeli 28 stromků. Alej začíná a končí ořešáky a dále je tvořena smíšenou skladbou ovocných stromů: jabloněmi, hrušnemi, třešněmi a rynglemi. Alej tak vytvoří mez mezi dvěma poli ležícími na severu vesnice Obrok. Práce šla zkušeným pracantům rychle od ruky a odměna byla zajištěna v podobě sladkého občerstvení od Terezy Sixtové, která celou výsadbu spolu se Sázíme stromy připravovala. Patří jí za to velké díky. Nutno podotknout, že na výsadbu "dohlížel" s lopatou a dalším nářadím v ruce i pan starosta Petr Fuxa. Dohlédne také na výsadbu dvou vrb, které budou dosázeny až dodatečně v následujícím týdnu v centru obce Obrok. Závěrem je třeba poděkovat nejenom dobrovolníkům a zastupitelům obce Tuhaň, ale i všem sponzorům výsadby, kterými byli kromě ČSOB také Česká rada dětí a mládeže a Nadační fond Zeměkvět! Přejeme, ať alej nese sladké plody co nejdříve!

Vysázeno ve spolupráci:

ČSOB Zeměkvět, nadační fond Tuhaň (okres Česká Lípa) Česká rada dětí a mládeže
Zobrazit galerii >
Sdílet na Facebooku >
30 strom 60 strom
Zpět na seznam >