Nemojov - sázení borovice, střemchy, lísky, hlohu a ptačí jídelna

20.10.2014

Nemojov - sázení borovice, střemchy, lísky, hlohu a ptačí jídelna

Děti ze ZŠ Nemojov se deště nebojí, jak dokázaly ve středu 22.10. při úpravě plochy na kraji lesa nedaleko své školy. Vyrazily v doprovodu svých statečných učitelek a paní vychovatelky jak slíbily, a to i v počasí, při kterém by bylo asi příjemnější sedět v teplé třídě. Sázet u lesa ? Není to "nošení dříví do lesa" ? Není! Zatímco se na jiných místech v obci v minulých letech sázely, i za účasti školy, výhradně listnáče, u lesa je příležitost k výsadbě malého sortimentu jehličnanů. A proto přibyla k borovici z loňska další. Budeme doufat, že se nikomu časem nezalíbí jako vánoční stromeček. Děti se poučily o tom, že v lese můžeme pozorovat stromové, keřové i bylinné patro. A také se dozvěděly, které z keřů poskytují potravu ptákům nebo třeba veverkám, které jsou pylodárné a nektarodárné, které je lepší nejíst a které upoutají pozornost na první pohled.. Do bylinného patra vysadily jahody lesní, do keřového pak skalníky, lísky, střemchu, hloh, růže šípkové, brslen evropský, kalinu obecnou a další. Zatímco se hoši oháněli rýči a krumpáči tak šikovně jako jejich tátové, dospělí chlapi, dívky okrášlily "přírodní učebnu" výstavkou dřevin s plody. Špinavé a mokré, ale spokojeně vyhlížející děti se po společném fotografování vrátily do své školy. Patří jim dík za práci a nadšení. Rostliny byly zakoupeny z daru firmy Chimpanzee.

Zobrazit galerii >
Sdílet na Facebooku >
1 strom 20 strom 27 strom
Zpět na seznam >