Dokončení výsadby stromořadí Na Příčnici

07.11.2018

Dokončení výsadby stromořadí Na Příčnici

Ve středu 7.11. vysázela skupina 16 dobrovolníků - zaměstnanců společnosti RECUTECH z Pardubic během 2 hodin 35 vzrostlých vysokokmenných sazenic jedlých jeřábů podél polní cesty Na Příčnici. Touto výsadbou bylo dokončeno přes půlkilometru dlouhé stromořadí, které díky této firmě začalo vznikat letos na jaře (viz https://www.sazimestromy.cz/akce/zobraz/242). Kromě dosadby stromořadí dobrovolníci vysadili také 5 jeřábů za multifunkčním hřištěm a dobrovolníci během následujícího dne dosadili zbývajících 15 stromků na další vybraná místa v obci (Na Vinici, U Zastávky). Děkujeme společnosti RECUTECH ještě jednou za financování výsadby,jejím zaměstnancům za poctivě odvedený kus práce a obci Zaječice, především panu starostovi Pavlačičovi a panu Suchému z pracovní čety za příkladnou spolupráci při přípravě a průběhu výsadby.

Vysázeno ve spolupráci:

Logo Logo
Zobrazit galerii >
Sdílet na Facebooku >
55 strom 16 strom
Zpět na seznam >