Výsadba ve Free zóně ve Starých Čívicích - BDO

13.10.2017

Výsadba ve Free zóně ve Starých Čívicích - BDO

V pátek 13.10.2017 skupina dobrovolníků ze společnosti BDO, v rámci své teambuildingové akce, vysázela nové stromořadí mezi polem a komunikací v čívické freezoně. Ani ne během hodiny 13 dobrovolníků vysázelo 20 ks dřevin – jedlé jeřáby, javory a olše, které budou tvořit základ pro budoucí biokoridor a zároveň větrolam. Všem dobrovolníkům ještě jednou děkujeme!

Zobrazit galerii >
Sdílet na Facebooku >
20 strom 13 strom
Zpět na seznam >