Alej ke křížku v polích v Černilově

12.11.2016

Alej ke křížku v polích v Černilově

Z iniciativy obce a místního mysliveckého sdružení vznikla myšlenka obnovit na obecním pozemku cestu ke křížku v polích a vytvořit podél cesty alej jako všestranně prospěšný krajinotvorný prvek. Po rozmanitých přípravách, které obnášely kupř. vytyčení pozemku a výsadeb, bylo v sobotu 12.11.přikročeno k činu - tedy k výsadbě, za hojné účasti místních myslivců a rodin z dětmi. Výsadbou takto zároveň Klub maminek oslavil desáté výročí existence. Teplota na nule a ostrý ledový vítr, který "okólo Hradce" umí pěkně profukovat, vytvořily podmínky, ve kterých obstáli jen skutečně stateční. Kromě mamimek, dětí a otců to byli myslivci nejrůznějšího věku (obdiv patří těm dříve narozeným) a rovněž pan starosta a pan tajemník, kterého od plného nasazení neodradily ani bolesti související s zubními lapaliemi. Bylo vysázeno celkem 60 stromů (lípy, duby, jírovce -plus jeden javor- jako dar soukromé osoby). Dvacet lip darovala firma Henkel v rámci společné akce s firmou Rossmann.

Zobrazit galerii >
Sdílet na Facebooku >
20 strom 45 strom
Zpět na seznam >