Výsadby stromů s GLS Czech Republic s.r.o.

,,Jsme ohleduplní k životnímu
prostředí. Přidejte se k nám!”

Jako vůdčí firma v oboru balíkové logistiky si je GLS vědoma své zodpovědnosti za udržitelný rozvoj. Již od roku 2008 provádí GLS v rámci celé skupiny pravidelné hodnocení dopadů své činnosti na životního prostředí.

Shromažďovaná data týkající se emisí, spotřeby zdrojů a likvidace odpadů slouží ke stanovování nápravných opatření a měření jejich účinnosti. GLS mj. provádí i výpočet emisí oxidu uhličitého na jeden přepravený balík v souladu s normou ISO 14064-1 a Kjótským protokolem (protokol o snižování emisí skleníkových plynů).

GLS ThinkGreen

O ThinkGreen

V České republice poskytuje GLS od roku 2013 svým zákazníkům tzv. ThinkGreenService jako volitelnou službou CO2 neutrální přepravy. Objednáním této doplňkové služby odesílatel dobrovolně přispívá na kompenzaci emisí vzniklých přepravou jeho zásilek.

Výtěžek ze služby ThinkGreenService je každý rok v celé výši investován do nevládních a neziskových projektů na výsadbu dlouhověkých stromů do volné krajiny v celé České republice.

Poděkování klientům

Fond ThinkGreen je tvořen příplatkem klientů GLS za každý odeslaný balík. Mezi největší přispěvatele, bez kterých by výsadby nebylo možné realizovat, patří:

Výsadby s GLS

Výsadby jsou prováděny dobrovolníky z řad občanů a občanských sdružení v lokalitě výsady a jsou vždy důkladně plánovány s obecními úřady a majiteli pozemků. Výsadby jsou prováděny pod odborným dohledem, jsou řádně zdokumentovány a nezbytnou součástí je také následná péče o vysazené stromy.

,,Výsadbu můžete navrhnout i vy.”

Výsadbové lokality v ČR nejsou omezeny. Zákazníci GLS si mohou navrhnout vlastní lokalitu pro výsadbu včetně doprovodného programu.

Přehled realizovaných výsadeb

V letech 2013 až 2018 financovala GLS výsadbu 469 stromů. V roce 2019 navázala GLS spolupráci při výsadbách stromů s neziskovou organizací Sázíme stromy z.ú.

Sázení v Batelově

Sázení v Batelově

23.10.2019 20 strom 5 strom 14 strom
GLS - Miroslav / Jiřice dvojitá výsadba

GLS - Miroslav / Jiřice dvojitá výsadba

26.10.2019 40 strom 20 strom
Králova Lhota 2.11. 2019 s GLS a ČSOB

Králova Lhota 2.11. 2019 s GLS a ČSOB

02.11.2019 40 strom 30 strom
Jak děti i dospělí sázeli ve Vraném

Jak děti i dospělí sázeli ve Vraném

12.10.2019 111 strom 42 strom
200 stromů do Lázeňského lesa v Karlových Varech

200 stromů do Lázeňského lesa v Karlových Varech

18.11.2019 200 strom 46 strom
Trutnov Bojiště 1121

Trutnov Bojiště 1121

15.04.2020 21 strom 4 strom
Koronavirové sázení s GLS

Koronavirové sázení s GLS

25.05.2020 60 strom 3 strom
Do aleje K Dubům jedině duby! Celý Klášter sázel stromy díky GLS

Do aleje K Dubům jedině duby! Celý Klášter sázel stromy díky GLS

17.10.2020 40 strom 12 strom
Hrušov I - lipová alej

Hrušov I - lipová alej

23.10.2020 25 strom 2 strom
10 nově vysazených javorů zdobí ulici Husova v Mnichovicích

10 nově vysazených javorů zdobí ulici Husova v Mnichovicích

01.11.2020 10 strom 9 strom
Obnova lipové aleje ve Zbenicích

Obnova lipové aleje ve Zbenicích

07.11.2020 15 strom 6 strom
Konečně jsme sázeli také v Policích!

Konečně jsme sázeli také v Policích!

14.11.2020 18 strom 118 strom 20 strom
Lipová alej v Lichnově u Bruntálu

Lipová alej v Lichnově u Bruntálu

21.11.2020 20 strom 20 strom
V Machové u dětského hřiště a sportovního areálu přibyly nové stromy a keře

V Machové u dětského hřiště a sportovního areálu přibyly nové stromy a keře

21.11.2020 14 strom 108 strom 26 strom
GLS Vraný Lukov

GLS Vraný Lukov

21.11.2020 28 strom 3 strom
Krásná Brtnice

Krásná Brtnice

24.11.2020 31 strom 9 strom
Mlha přede mnou, mlha za mnou

Mlha přede mnou, mlha za mnou

27.11.2020 35 strom 6 strom
Alej habrů oživila v Běrunicích polní cestu k Cihelně

Alej habrů oživila v Běrunicích polní cestu k Cihelně

14.11.2020 42 strom 34 strom
Králova Lhota vysadila dalších 60 stromů

Králova Lhota vysadila dalších 60 stromů

06.11.2020 60 strom 6 strom
Nová alej u polní cesty v Nedachlebicích

Nová alej u polní cesty v Nedachlebicích

04.12.2020 81 strom 60 strom 28 strom
Duby u nové stezky v Dobřejovicích

Duby u nové stezky v Dobřejovicích

17.04.2021 34 strom 10 strom 10 strom
Školení sázení v Jedovnici

Školení sázení v Jedovnici

09.10.2021 33 strom 19 strom 15 strom
Nová zeleň v hájku u potoka Hlavnička

Nová zeleň v hájku u potoka Hlavnička

05.11.2021 27 strom 32 strom 16 strom
Stromořadí 70 listnáčů mezi obcemi Voleč a Vyšehněvice

Stromořadí 70 listnáčů mezi obcemi Voleč a Vyšehněvice

13.11.2021 70 strom 40 strom
návrat dubů k Pískové Lhotě

návrat dubů k Pískové Lhotě

27.11.2021 105 strom 40 strom
Nové stromořadí v Říčanech u Brna

Nové stromořadí v Říčanech u Brna

31.03.2022 40 strom 12 strom
Lidé z Haňovice vysadili lipové stromořadí

Lidé z Haňovice vysadili lipové stromořadí

29.10.2022 42 strom 40 strom